Doe mee

Iedereen is welkom om zich in te zetten voor een andere samenleving in en met GroenLinks. Dat kan op landelijk, provinciaal en lokaal niveau; en het kan op allerlei manieren. 

Op het landelijke deel van deze website kun je je registreren voor het ontvangen van 'mail van Jesse', krijg je informatie over het doen van donaties en natuurlijk kun je je daar aanmelden als lid. Ga naar 'Doe mee! GroenLinks' .

Ook in de Provincie Drenthe is heel veel te doen. De fractie in de Provinciale Staten is altijd geinteresseerd in mensen, die meelezen, meedenken en mee-voorbereiden. Dat kan ad hoc en eenmalig, als een bepaald onderwerp je op een bepaald moment ter harte gaat. Het kan ook in de vorm van een meer structurele betrokkenheid bij het werk van de Statenfractie. Ook in en rond het Provinciaal Bestuur en vooral in het Provinciale Campagneteam hebben we altijd mensen nodig voor activiteiten, praktisch-ondersteunend, organisatorisch en politiek-inhoudelijk.

Maar niet in de laatste plaats is je steun en inzet nodig op lokaal niveau bij een van de Drentse afdelingen in steunfracties en commissies, in besturen, maar ook in lokale acties en campagnes. Klik daartoe door naar een van de afdelingen, en bekijk op hun site hoe je contact kunt opnemen.

Het is juist nu van het allergrootste belang om GroenLinks (Drenthe) te steunen, want 'het is tijd voor verandering'!