In 2020 moet het gebeuren…

Is het na drie campagnejaren in 2020 stilte voor de storm? Ja en nee. Ja, omdat we even van de campagnehectiek af zijn. Nee, omdat we juist in zo’n ‘tussenjaar’ kunnen bouwen aan onze Drentse Brede Beweging.

Juist dit jaar hebben we alle gelegenheid om ons fundament te verstevigen, onze organisatie verder te professionaliseren. We gaan er alles aan doen om zichtbaar te zijn. Overal en altijd. In de gemeenteraden, het Drentse parlement, in gemeentebesturen en via onze Gedeputeerde. Daarnaast in de vorm van campagne activiteiten, van huis-aan-huis lopen tot evenementen. En uiteraard via onze digitale kanalen.

Een voorbeeld? Op 18 januari geeft Bas Eickhout zijn roemruchte Klimaatcollege. Mag je niet missen; geef je op als je dat nog niet hebt gedaan. Een mooie gelegenheid om jezelf op te laden en bij te praten met GroenLinksers uit verschillende Drentse afdelingen. Nog een voorbeeld? In februari organiseert GroenLinks Drenthe een training voor digital media managers en organisers voor huis-aan-huis. Een krachtige impuls aan twee middelen (digitale media en huis-aan-huis lopen), die ons zichtbaar moeten maken en houden.

Ook onze landelijke partij organisatie stimuleert. Bijvoorbeeld de Tweede Kamerdag op 1 februari. Die is speciaal voor nieuwe leden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden in onze campagne. Het doel is om zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren en activeren voor de Tweede Kamercampagne. De dag is dus vooral gericht op nieuwe mensen, maar voel je geheel welkom om er als campagneleider ook bij te zijn! Mary Ibarra geeft de keynote van de dag. Zij is Central Field Director bij Swing Left, een organisatie die in 2018 met succes tientallen Democraten verkozen kreeg tot het Amerikaans Huis van Afgevaardigden. Zij geeft een masterclass over grassroots campagnevoeren en hoe we winnen van rechts. Daarnaast vinden verschillende sessies plaats. Bijvoorbeeld In debat! Je gaat dan in debat met Jesse en andere Kamerleden in de zaal van de Tweede Kamer en ervaart heel even hoe het is om politicus voor GroenLinks te zijn. Of het Campagnecollege. Je kruipt in de collegebanken voor de enige echte doctor Jasper van de Pol, onze kiezersonderzoeker. Hoe reageren onze hersenen op politieke boodschappen? Hoe werken frames? En hoe sluit onze campagne hierop aan? Dan de sessie Online activisme. Van retweet tot revolutie: online communicatie is onmisbaar voor het moderne campagnevoeren. Je leert er de kneepjes van het vak van ons Team Online. Tot slot Evenementenbureau GroenLinks. We organiseren congressen, Meetups, rallys, de KantineTour, klimaatcolleges en nog veel meer. Hoe wordt een Meetup voor 5.000 mensen opgezet? Een kijkje achter de schermen bij een van onze belangrijkste pijlers van onze campagnes.

Aanmelden voor de campagnedag doe je op https://groenlinks.nl/tweede-kamerdag. Daar vind je ook alle praktische info.

Als laatste: op zaterdag 14 maart vindt in Den Bosch ons jaarlijks landelijk congres plaats. Ook zo’n mooi platform voor opladen en contacten leggen en onderhouden. Reserveer alvast in je agenda. Geef je op en maak samenreisafspraken.

Een mooi, gezond, groen en actief 2020!