André is al sinds de jaren zeventig politiek actief, eerst bij de PPR en later bij GroenLinks in Assen, zowel in lokaal bestuur en campagnes. In 2017-2018 functioneerde hij als campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf medio 2018 voerde hij de campagnes voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Europese Parlementsverkiezingen van 2019 aan. De energie die in campagnetijd is losgekomen, probeert hij vast te houden in zijn rol als campaigner. Hij zet zich daarom vooral in voor de verdere uitbouw van de Brede Beweging van GroenLinks, onder meer door middel van een permanente campagne.