Ladder duurzame verstedelijking

GroenLinks vindt dat gebouwd moet worden volgens de ‘Ladder duurzame verstedelijking’. Dat betekent meer inbreiding dan uitbreiding, oftewel meer bouwen ín stad en dorp dan buiten stad en dorp, en niet steeds maar meer groen buitengebied opofferen.

Er moeten prestatieafspraken gemaakt worden over bouwen en wonen in Drenthe, waarbij alleen plannen die een streng toegepaste ‘Ladder duurzame verstedelijking’ in acht nemen gestalte mogen krijgen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Sociale Agenda? Wil je met onze Statenfractie in gesprek? Commentaar leveren? Ideeën aandragen? Neem contact op met onze fractiemedewerker of met een van onze Statenleden.

Meedoen?

Wil je met ons meedoen voor een mooier Drenthe? In welk Drenthe je wilt leven, dat bepaal je voor een deel zelf!