GroenLinks pleit voor het (her)invoeren van "Buurtspraak" een vorm van overleg, waarbij een landbouwbedrijf respectvol overlegt met omwonenden over een uitbreiding, voordat een formele aanvraag hiervoor wordt ingediend.  Een toekomstbestendige (duurzame) landbouw is alleen mogelijk als ook rekening gehouden wordt met toekomstige generaties en de wereldbevolking.  

Daarom kiest GroenLinks voor biologische landbouw. Een landbouw met respect voor milieu en dierenwelzijn, waar geen plaats is voor kunstmest en bestrijdingsmiddelen. 

Het verbouwen van genetisch gemanipuleerde gewassen vormt een grote bedreiging voor de biodiversiteit. Het stuifmeel van een akker met genetisch gemanipuleerde gewassen kan overwaaien naar akkers met biologische gewassen, soms zelfs honderden kilometers ver. Aangezien genetisch gemanipuleerde gewassen vaak geen natuurlijke vijanden hebben, kunnen deze andere gewassen verdringen en dreigt het natuurlijk evenwicht verstoord te worden.  

Regionale voedselvoorziening en duurzame bedrijfsvoering worden door GroenLinks ondersteund. Een eerlijke prijs voor eerlijke producten is overigens een voorwaarde waaraan op landelijk niveau nog wel wat moet gebeuren.  

Op dit moment worden biologische melkproducten geïmporteerd, omdat in Nederland te weinig geproduceerd wordt om aan de vraag te voldoen: een kans voor Drenthe!  

Dichtbij produceren, verwerken en verkopen levert besparingen op, bijvoorbeeld voor energie, transport of afval. Maar het kan ook regionaal banen scheppen. Veel ondernemers in de landbouw zijn op zoek naar neveninkomsten. Dit wordt 'Verbrede landbouw' of 'Multifunctionele landbouw' genoemd. Bijvoorbeeld met activiteiten op het gebied van welzijn en zorg, en recreatie of als lokale energieleverancier. Er is ruimte voor het leveren van windenergie en de grote dakoppervlaktes van schuren kunnen (nog meer) benut worden voor het opwekken van zonne-energie.