WERKGELEGENHEID

De recreatiesector is een belangrijke economische factor in Drenthe. Naast directe werkgelegenheid en inkomsten levert de recreatiesector indirect een veelvoud aan werkgelegenheid op via horeca, detailhandel, musea en attractieparken. Belangrijk is dat Drenthe zich blijft onderscheiden in haar aanbod ten opzichte van andere provincies.  

VERMIJDEN GELUIDSOVERLAST

Bij het organiseren van evenementen wordt geluidsoverlast zo veel mogelijk vermeden. Voor muziekfestivals, wegraces, motorcross, braderieën enz. wordt gezocht naar een oplossing waarbij omwonenden en natuur zo min mogelijk geluidshinder ervaren. Een soundscape benadering, zoals uitgewerkt is voor het TT-circuit kan voor grote evenementen een oplossing zijn. Bij soundscape is niet het aantal decibel (dB), maar de beleefde geluidsoverlast bepalend voor wat mogelijk is. De vele unieke rustige natuurgebieden, waaronder Natura2000-gebieden, zijn belangrijke toeristische trekpleisters. Storend geluid van evenementen dient te worden vermeden.  

Zorgrecreatie en bungalowparken

Een veelbelovende ontwikkeling is die van de zorgrecreatie. Zorgbehoevenden kunnen rekenen op een zorgeloze vakantie mèt de juiste zorg door afspraken tussen ziekenhuis en recreatieondernemer. Drenthe zou hierin kunnen voorzien. 

De grenzen aan de groei van grote bungalowparken zijn bereikt. GroenLinks ziet wel kansen voor kleinschalige verblijfsrecreatie, mits duurzaam en ingepast in het landschap. De provincie stimuleert in overleg met de toeristische sector verbeteringen in o.a. sanitaire voorzieningen en toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

MEER WETEN?

Wil je meer weten over ons standpunt over recreatie? Wil je met onze Statenfractie in gesprek? Commentaar leveren? Ideeën aandragen? Neem contact op met onze fractiemedewerker of met een van onze Statenleden.

MEEDOEN?

Wil je met ons meedoen voor een mooier Drenthe? In welk Drenthe je wilt leven, dat bepaal je voor een deel zelf!