• Een provinciaal actieplan opstellen om in 2030 klimaatneutraal te zijn;
  • Windmolens langs auto- en spoorwegen, industrieterreinen. Op plekken waar de omgeving er zo min mogelijk last van heeft en altijd met betrokkenheid van de omwonenden; 
  • Investeren in zonne-energie en geothermische energieopwekking;
  • Investeren in elektrisch vervoer, bijvoorbeeld in snellaadpalen en publieke laadpalen; 
  • De eigen bedrijfsvoering van de provincie (gebouwen en wagenparken) verduurzamen;
  • Duurzame werkgelegenheid stimuleren, bijvoorbeeld in de energiesector.
Een rij windmolens bij zonsondergang