Uitgelicht

GroenLinks is zich ervan bewust dat de gemeenten en provincie met minder geld meer moet doen. Op deze website leest u wat wij willen realiseren in de provincie Drenthe. Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht kunnen inrichten. Dromen waarmaken. GroenLinks is bij uitstek de partij die mensen maximale ontplooiingskansen biedt. 
De economische opgaven waar we voor staan, zijn alleen in samenhang aan te pakken. Daarbij staat voor GroenLinks respect voorop. Kwetsbare belangen van mens en dier, cultuur en natuur kunnen rekenen op onze ondersteuning. GroenLinks kiest voor een provincie waarin ook de mensen die het minder getroffen hebben, meedoen en meetellen.