Provinciale Staten Drenthe / www.drentsparlement.nl

Drentse Statenfractie 2015-2019

Bij de verkiezingen van 2015 kreeg GroenLinks 2 zetels in de Provinciale Staten van Drenthe. Hiernaast (bij "Meer lezen") is een uitgebreid overzicht per Drentse gemeente te vinden vande verkiezingsuitslagen 2015, in vergelijking met andere partijen en met voorgaande verkiezingen.

De twee statenleden van GroenLinks in Drenthe zijn: Hans Kuipers (fractievoorzitter) en Henk Nijmeijer (fractielid). Daarnaast maken Marja Reuver (commissielid) en Catharina van Hien deel uit van het fractie-overleg. De fractie wordt ondersteund door Laura Punt als fractiemedewerker. Voor de gegevens van de fractieleden ga naar de pagina Mensen.

De fractie heeft een zeer actieve inbreng in de Staten, waarvan zeer regelmatig verslag wordt gedaan door middel van de Nieuwsberichten op de Homepage van de Afdeling Drenthe. Ook brengt de fractie elk half jaar (voor elke Provinciale Ledenvergadering) een overzicht uit van zaken die zijn ingebracht of ondernomen.