Nieuws

GroenLinks tevreden met streep door Factory Outlet Center Assen.

De Statenfractie van GroenLinks is tevreden met het besluit van Gedeputeerde Staten om een streep te zetten door het plan voor een Factory Outlet Center (FOC) bij Assen. De fractie kiest ervoor om te investeren in de binnensteden, wat de leefbaarheid in brede zin ten goede komt. Dit besluit had al in 2016 genomen kunnen worden, “maar beter laat dan nooit.

Lees verder

GroenLinks tegen extra geld voor Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten stelt voor een extra bijdrage te doen aan Groningen Airport Eelde van 1,85 miljoen Euro, omdat gemeente Assen niet haar volledige deel voor rekening wil nemen. GroenLinks was al tegen de oorspronkelijke bijdrage van maximaal € 13,8 miljoen. Fractievoorzitter Hans Kuipers noemde het “een onverantwoorde investering in een bodemloze put.”

Lees verder

Fractievoorzitter GroenLinks ambassadeur van de Bunzing

In navolging van gedeputeerde Henk Jumelet en Statenleden Henk Nijmeijer en Ko Vester is nu ook de voorzitter van Statenfractie GroenLinks, Hans Kuipers, ambassadeur geworden van een Drents dier: de Bunzing. Wij riepen samen met andere natuurorganisaties bestuurders op om in de bres te springen voor boerenlandsoorten waarmee het steeds minder goed gaat. 

Lees verder

Landjepik in Drenthe?

In het artikel “Landjepik in de berm langs de wei’” [1] van de Volkskrant, d.d. 2 december 2017, wordt geschetst dat boeren in den lande gemeentelijke bermen bij de EU opgeven als eigen land, teneinde meer subsidie van de EU te ontvangen. Bovendien levert hen dit meer ruimte voor hun mest op. Hierop blijkt niet of weinig te worden gehandhaafd, wat deze praktijken aantrekkelijker maakt.

Lees verder

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) moet snel op orde worden gebracht.

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) kampt met een structureel en oplopend financieel tekort. De uitvoeringsdienst heeft zijn basis niet op orde, ontwikkelt zich onvoldoende en opereert niet zakelijk genoeg. Ook nemen de provincie en de Drentse gemeenten onvoldoende hun verantwoordelijkheid.. Dat blijkt uit een rapport van Seinstra en van de Laar in verband met de problemen bij de RUD. GroenLinks wil dat snel de zaken op orde worden gesteld. Het is immers belangrijk dat de taken rond vergunning, toezicht en handhaving op het gebied van milieu goed en degelijk worden uitgevoerd.

Lees verder

Pagina's