Nieuws

Drenthe kriebelt

Vooropgesteld dat wij verheugd zijn met de ingezette acties naar aanleiding van de door de Staten unaniem aangenomen motie Boerenlandvlinders. Deze motie, die eigenlijk gaat over de versterking van de biodiversiteit heeft er toe geleid dat vele organisaties nu in gesprek zijn om te bezien of door een gezamenlijke aanpak maatregelen kunnen worden genomen die leiden tot een verbetering van de biodiversiteit. En dat is hard nodig ook.

Lees verder

Schriftelijke vragen TT convenant

In het artikel “Geluidshinder trekt aan de bel”, Dagblad van het Noorden d.d. 8 juni 2018 , geeft de Stichting Geluidhinder Baggelhuizen aan dat zij bang is dat het belang van de omwonenden van het TT Circuit in de Formule 1-discussie ondersneeuwt. 

Lees verder

Schriftelijke vragen Monitoring Attero Wijster

In het artikel “Boeren rond vuilverwerker Wijster zijn boos op Attero”, Dagblad van het Noorden d.d. 8 juni 2018 , wordt vermeld dat Attero is gestopt met de monitoring van rookuitstoot van de vuilverbrander op gewassen.

Lees verder

Zorgen dat Drenthe mooi blijft en nog mooier wordt.

Algemene Beschouwingen 2018 – GroenLinks

Voorzitter,

Dit zijn de laatste Algemene Beschouwingen van deze Statenperiode. Misschien vreemd om nu over een meerjarenperspectief te spreken wanneer er begin volgend jaar een nieuw bestuursakkoord zal liggen. Toch is er alvast een aantal observaties te maken als we terugblikken en kunnen we ook voorzichtig wel vooruitkijken. Want we zijn het met Gedeputeerde Staten eens – sommige ontwikkelingen zetten zich ook in de toekomst voort. Daarbij moeten we wel goed het onderscheid maken tussen noodzaak en wensen – die laatste kunnen in de volgende periode weer volledig anders worden geformuleerd.

Lees verder

GroenLinks tevreden met streep door Factory Outlet Center Assen.

De Statenfractie van GroenLinks is tevreden met het besluit van Gedeputeerde Staten om een streep te zetten door het plan voor een Factory Outlet Center (FOC) bij Assen. De fractie kiest ervoor om te investeren in de binnensteden, wat de leefbaarheid in brede zin ten goede komt. Dit besluit had al in 2016 genomen kunnen worden, “maar beter laat dan nooit.

Lees verder

Pagina's