Nieuws

Kandidatenlijst Provinciale Staten 2019

Top 10 Kandidatenlijst GroenLinks Drenthe

Tijdens de ledenvergadering  is de kandidatenlijst vastgesteld voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2019.

Hans Kuipers is opnieuw lijsttrekker, het  andere statenlid Henk Nijmeijer staat op plaats 2. GroenLinks maakt hiermee gebruik van de ervaring van de huidige statenfractie. Ria Haan (3), Ewoud Bos (4) en Elke Slagt-Tichelman (5) maken de nieuwe Top 5 compleet!

Klik hier voor de volledige lijst, inclusief foto en motivatie van elke kandidaat uit de Top 10.

Lees verder

Intitatief van GroenLinks Drenthe (Provinciale Staten) voor behoud vlinders, bijen etc.

Drenthe gaat bijen, vlinders en andere insecten helpen te overleven. De provincie Drenthe, drie waterschappen en acht Drentse gemeenten hebben hiervoor een pakket aan maatregelen vastgesteld. Zij willen met ecologisch berm- en oeverbeheer de leefomstandigheden van de insecten verbeteren. Dat is hard nodig: de afgelopen dertig jaar is er nog maar een kwart over van onze bijen en vlinders. Terwijl die -denk aan bestuiving- hard nodig zijn voor onze voedselketen en de vitaliteit van onze natuur.

Volgens voorjaar starten de overheden met hun maatregelen.

Een mooi resultaat van een initiatief van GroenLinks vorig jaar in Provinciale Staten.

Lees verder

Schriftelijke vragen loslopende honden

Onlangs publiceerde RTV Drenthe het bericht “Hond bijt schapen Witterveld in Assen dood”. Er is veel media-aandacht voor verwonde of gedode schapen en geiten door de wolf. Onderzoek wijst echter uit dat meer dan de helft van de verwonde, en een groot deel van de gedode, schapen zijn aangevallen door loslopende honden.

Lees verder

Loftrompet of hoorngeschal, de begroting 2019

Vandaag praten we over de begroting over het jaar dat er een nieuw parlement door de Drentse inwoners wordt gekozen. Dat voelt toch altijd een beetje vreemd. Daarom een going-concern begroting met op een aantal zaken nieuw beleid. U steekt de loftrompet af over al hetgeen is bereikt en laat het ferm doorklinken in de nota van aanbieding. Maar ook horen we op de achtergrond het sonore geschal van de hoorn dat ons waarschuwt dat de voorliggende begroting gereduceerd is tot een begroting waarin de vrije bestedingsruimte inmiddels volledig is ingezet voor de komende jaren. En onze fractie wil dit geluid nog iets versterken opdat het ook wordt gehoord.

Lees verder

Pagina's