Nieuws

Revisie of gewoon nieuw?

Algemeen over de Revisie

In maart gaven we aan dat de “revisie” een stuk ingrijpender is dan werd voorgesteld; niet alleen op de 3 genoemde punten maar in de volle breedte is sprake van een nieuwe visie.

Lees verder

Kandidaatstelling Provinciale Staten 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er weer Provinciale Statenverkiezingen.

Voor GroenLinks waren de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar al een groot succes. De boodschap voor ons is duidelijk, GroenLinks kan meedoen, meedenken en meebeslissen. Dat voelt als een grote verantwoordelijkheid die we met zijn allen dragen. Samen zullen wij de taak die voor ons ligt met trots en enthousiasme tegemoet gaan.

Lees verder

Drenthe kriebelt

Vooropgesteld dat wij verheugd zijn met de ingezette acties naar aanleiding van de door de Staten unaniem aangenomen motie Boerenlandvlinders. Deze motie, die eigenlijk gaat over de versterking van de biodiversiteit heeft er toe geleid dat vele organisaties nu in gesprek zijn om te bezien of door een gezamenlijke aanpak maatregelen kunnen worden genomen die leiden tot een verbetering van de biodiversiteit. En dat is hard nodig ook.

Lees verder

Antwoord schriftelijke vragen TT convenant

In het artikel “Geluidshinder trekt aan de bel”, Dagblad van het Noorden d.d. 8 juni 2018 , geeft de Stichting Geluidhinder Baggelhuizen aan dat zij bang is dat het belang van de omwonenden van het TT Circuit in de Formule 1-discussie ondersneeuwt. 

Lees verder

Pagina's