De nieuwe Sociale Agenda 2024-2029 heeft vier hoofddoelen:

 1. Noaberschap behouden en versterken 
  Doelen: ondersteunen van vrijwilligers en bewonersinitiatieven, en zorgen voor meer samenwerking tussen de overheid en inwoners (participatie)
 2. Bestaanszekerheid: basis voor gelijke kansen 
  Doelen: inzetten op verminderen armoede, verbeteren kansengelijkheid in het onderwijs, en het verminderen van laaggeletterdheid en versterken van basisvaardigheden.
 3. Gezondheid: preventie en bereikbare zorg voor iedereen 
  Doelen: inwoners leven langer in goede gezondheid en hebben toegang tot betaalbare zorg, en alle inwoners van Drenthe hebben gelijke kansen op passende zorg.
 4. Inclusie en Diversiteit
  Doel: versterken van een inclusieve samenleving 

Over het regenboogbeleid dat onder punt 4 valt hebben we vorige week al geschreven. Er staan nog meer belangrijke punten in de sociale agenda. Gelukkig vonden veel andere partijen dit ook. Er was maar weinig discussie en debat over de vier uitgangspunten. Dat stemt positief! De sociale agenda is namelijk geen kerntaak van de provincie. Dat betekent dat dit beleid niet per se moet, maar dat het een keuze is. We zijn als GroenLinks blij dat we in Drenthe investeren in een sociaal sterker Drenthe. 

Ons commissielid Benide Bolumba vroeg aandacht voor gelijke kansen. GroenLinks vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in onze samenleving, En dat we voor iedereen die dat nodig heeft, drempels om mee te kunnen doen moeten wegnemen. Want als je arm bent is het moeilijker om mee te kunnen doen bij een sportclub. En als je moeite hebt met lezen en schrijven is het moeilijker om een baan te vinden of contact te krijgen met de rest van de samenleving. 

GroenLinks heeft aangegeven dat we nog een paar concrete dingen missen in de agenda. Het gaat met name over fondsen, subsidies en lobby. We hebben het college gevraagd hier wat meer over te vertellen. We krijgen een kabinet dat het minimumloon niet wil verhogen, de btw op kunst, cultuur en literatuur op 21% zet en onbetaalde stages niet wil verbieden. 

Gedeputeerde Yvonne Turenhout heeft in de commissievergadering veel vragen van partijen beantwoord. Over die antwoorden gaan alle partijen nu nadenken. Op 3 of 10 juli wordt er in de Statenvergadering beslist over de sociale agenda. Misschien komen er nog voorstellen om het beleid te verbeteren (moties). Ben je benieuwd hoe dit verhaal verder gaat? Je kunt de vergaderingen van Provinciale Staten volgen op de tribune in de Statenzaal op het Provinciehuis of online via: Vergaderingen, Drents parlement. De tekst van de sociale agenda vind je hier: Sociale Agenda 2024-2029 Drenthe voor elkaar (drentsparlement.nl).