Afdeling

Provinciale Ledenvergadering (PLV)
De Provinciale Ledenvergadering s het hoogste orgaan van de afdeling.
Klik hier voor meer inforrmatie en voor de vergaderstukken van de PLV op zaterdag 6 april jl.

Provinciaal Bestuur Drenthe
Het Provinciaal Bestuur wordt gekozen door de Provinciale Ledenvergadering en is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de afdeling. Het Provinciaal Bestuur onderhoudt ook het contact met het Landelijk Partijbestuur en met de andere provinciale afdelingen, met name met de Noordelijke afdelingen. Tevens heeft het Provinciaal Bestuur regelmatig contact met de Statenfractie. Ter ondersteuning van de afdelingen maakt het Provinciaal Bestuur gebruik van een bestuursmedewerker.

GroenLinks afdelingen in Drenthe
GroenLinks Drenthe is een actieve provinciale afdeling met meer dan 650 leden, verdeeld over 10 lokale afdelingen. Zie het menu rechts.