GroenLinks telt in Drenthe meer dan 700 leden. Onze Statenfractie omvat vier Statenleden, onder aanvoering van fractievoorzitter Ewoud Bos. In het provinciaal bestuur zijn wij vertegenwoordigd met één gedeputeerde: Hans Kuipers.

In Drenthe tellen wij tien lokale afdelingen. In alle gemeenten zijn wij vertegenwoordigd met één of meer gemeenteraadsleden. In enkele gemeenten besturen onze wethouders mee in het College van Burgemeester en Wethouders.

Onze ambitie is de grootste links-progressieve partij te zijn in Drenthe. Duurzaamheid, solidariteit en inclusiviteit vormen onze speerpunten.

een tiental GroenLinksers in GroenLinks jasjes, met "voor verandering" borden

Provinciale Ledenvergadering (PLV)

De Provinciale Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de afdeling.
Klik hier voor meer informatie en voor de vergaderstukken van de laatste PLV op 18 januari 2020.

 

Provinciaal Bestuur Drenthe

Het Provinciaal Bestuur wordt gekozen door de PLV en is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de afdeling.

Het Provinciaal Bestuur onderhoudt ook het contact met het Landelijk Partijbestuur en met de andere provinciale afdelingen, met name met de Noordelijke afdelingen.
Daarnaast heeft het Provinciaal Bestuur regelmatig contact met de Provinciale Statenfractie.

Ter ondersteuning van de afdelingen maakt het Provinciaal Bestuur gebruik van een bestuursmedewerker.
Ga naar mensen voor meer informatie over de individuele bestuursleden of klik hieronder.

 

Kijk voor meer informatie op de landelijke website of op de website van je plaatselijke GroenLinks afdeling.