Foto van 5 GroenLinks vrijwilligers (in groene GroenLinks jasjes) die een boom aan het planten zijn.
Duurzaamheid

Een duurzaam Drenthe

GroenLinks ziet duurzaamheid hier en nu, daar en later: een leefbare aarde voor iedereen, groen en sociaal. Drenthe verdient zorgvuldigheid in energieverbruik...

Lees meer
Een zwart-wit foto van de binnenkant van een bus, met meerdere inzittenden.
Leefbaarheid

Een leefbaar Drenthe

Drenthe is een plattelandsprovincie. Er is nog rust en ruimte, waarden die volgens GroenLinks kwaliteit van leven bieden. Drenthe is ook de provincie om te...

Lees meer
De voorkant van de Sociale Agenda. Rechtsbovenin het logo van de Provincie Drenthe. Daaronder de tekst "Sociale Agenda 2020-2023". Daaronder de slogan "levendig en sociaal". Onderaan de foto een collage van gele bubbels, met daarin illustraties van mensen die lezen, sporten, muziek maken, et cetera.
Armoede

Een sociaal Drenthe

De Nederlandse Groenen. Zo beleven velen GroenLinks. Ons groene gezicht is helder, ons rode profiel flets. ‘Een kwestie van beeldvorming’, vindt Statenlid Ria...

Lees meer
Foto van het Balloer Veld, een groot grasveld met daarop grazend rund.
Gezondheid

Een vitaal Drenthe

GroenLinks beschouwt vitaliteit als levenskracht, gezond zijn en energie hebben om zaken te ondernemen. Het grootste deel van onze provincie bestaat uit...

Lees meer
FullSizeRender (natuur).jpg
Natuur

Investeren in natuur

Dat de natuur van grote waarde is, staat buiten kijf. Natuur levert schone lucht op en producten als vis en hout. Bovendien herbergt de natuur zeldzame en...

Lees meer
FullSizeRender (zorg).jpg
Zorg

Kwaliteit van leven en bron van werkgelegenheid

Zorg en welzijn zorgen voor 18% van het totaal aantal banen in Drenthe en is hiermee een belangrijke economische factor en banenmotor (Arbeidsmarktonderzoek...

Lees meer
FullSizeRender (landbouw).jpg
Landbouw

Landbouw met respect voor verleden en toekomst

GroenLinks pleit voor het (her)invoeren van "Buurtspraak" een vorm van overleg, waarbij een landbouwbedrijf respectvol overlegt met omwonenden over een...

Lees meer
Foto van een tractor die bestrijdingsmiddelen verspreid, in een graanveld
Bestrijdingsmiddelen

Landbouwgif in Drenthe

Bestrijdingsmiddelen, ook wel landbouwgif genoemd, plegen een aanslag op onze natuur, water en volksgezondheid. In landbouwkringen worden ze...

Lees meer
Foto van een zonsondergang bij een ven, omringd door grasland
Natuur

Meer natuur in Drenthe

Drenthe is de stilste provincie van ons land. Hier kennen we rust en ruimte. Daar willen we zuinig op zijn. Naast bebouwde gebieden en auto-, spoor- en...

Lees meer
FullSizeRender (energie2b).jpg
Energie

Omslag naar zon en wind

We hebben steeds meer elektriciteit nodig, terwijl de manier waarop dit wordt opgewekt veel schadelijke CO2-uitstoot geeft en voor het grootste deel (door...

Lees meer
Foto van het Deurzer Diep, een door grasland heen slingerende beek, met op de achtergrond bomen
Recreatie

Recreatie in Drenthe

Duurzame recreatie in Drenthe borgt natuur, rust, ruimte en duisternis èn weet tegelijkertijd nieuwe doelgroepen aan te spreken. De provincie ondersteunt...

Lees meer
Rij zonnepanelen in een grasveld
Duurzaamheid

Schone energie

Het is twee voor twaalf. De opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2) gaat veel te hard. Stortbuien en zomerhitte, we maken het...

Lees meer