Standpunten

Standpunten

Drenthe: duurzaam en vitaal

In tegenstelling tot het kabinet, dat het hele noorden heeft afgeschreven, ziet GroenLinks wèl een Drents platteland met toekomst: duurzaam en vitaal. Door enorme rijksbezuinigingen en keuzes door de provincie staan de budgetten voor zowel natuur als sociale taken fors onder druk. Een toekomst voor Drenthe bestaat echter alleen als we ons platteland koesteren en stad en platteland ontwikkelen vanuit duurzaamheid en vitaliteit.

GroenLinks is er klaar voor!

Recreatie en Sport

GroenLinks ziet Drenthe als een duurzaam aantrekkelijke provincie voor recreatie, mits natuur, rust, ruimte en duisternis worden gekoesterd en beschermd. Permanente bewoning van recreatiewoningen in natuurgebieden tasten deze waarden aan.

Op diverse plekken in de provincie wonen mensen in recreatiewoningen, die door bijvoorbeeld schuldsanering, scheiding en andere sociale problemen geen andere woonruimte kunnen krijgen. GroenLinks pleit ervoor om, samen met gemeenten, voor hen een volwaardige woning te vinden. Tot die tijd dwingen we hen niet te verhuizen.

Natuur

GroenLinks wil investeren in de natuur in Drenthe. Gezondheid en welzijn van bewoners nemen aantoonbaar toe in een groene leefomgeving. GroenLinks vindt dat een grote diversiteit aan soorten planten en dieren essentieel is voor een leefbare aarde. Deze biodiversiteit mag niet langer afnemen en daarom wil GroenLinks dat er sneller wordt geïnvesteerd in het netwerk van waardevolle natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur.   

Zorg

GroenLinks ziet Drenthe als provincie met kwaliteit van leven voor haar inwoners. Dat biedt kansen voor duurzame werkgelegenheid in de zorg en alle bijkomende dienstverlening.  

Landbouw

GroenLinks wil een plattelandssamenleving waar respect is tussen bewoners en met oog voor vorige en volgende generaties. Met een levendige en toekomstbestendige landbouw, die past binnen de Drentse natuur, landschap en (cultuur)historie. Met gentechvrije producten die vanzelfsprekend regionaal verbouwd en afgezet worden.   

Leefbaarheid

GroenLinks vindt actief burgerschap, passende en tijdige oplossingen voor krimp, behoud van werkgelegenheid en bereikbaarheid met openbaar vervoer essentieel voor de leefbaarheid van de plattelandsprovincie Drenthe.

Energie

GroenLinks zet zich in voor de overstap naar een economie die draait op zon en wind in plaats van op kolen en gas. Daarmee zorgen we voor meer werk, een leefbare aarde en betaalbare energie. GroenLinks ziet Drenthe binnen 8 jaar als de groenste provincie.