Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Groningen Airport Eelde
Luchtvaart

Groningen Airport Eelde

We moeten echt stoppen met het pompen van miljoenen aan belastinggeld in een bodemloze put die Groningen Airport Eelde heet.

Lees meer
Jongeren
Jongeren

Jongeren

GroenLinks streeft ernaar dat het vanzelfsprekend is dat jongeren invloed uitoefenen, meebeslissen over hun leefomgeving en zelf initiatieven nemen om Drenthe...

Lees meer
culturele sector
Cultuur

Cultuur

Kunst en cultuur zijn de zuurstof van onze samenleving. Creativiteit en verbeelding horen een onderdeel te zijn van het economische beleid van de provincie.

Lees meer
Recreatieparken
Recreatie

Recreatie

We kiezen voor een groen Drenthe; iedereen in onze provincie heeft groen in de buurt en iedereen kan genieten van de natuur.

Lees meer
Inclusie
Inclusie

Inclusie

We voeren een inclusief beleid. Dit houdt in dat we culturele gevoeligheden in acht nemen, mogelijkheden bieden voor mensen van kleur om zich te laten horen en...

Lees meer
Klimaat
Klimaat

Klimaat

Klimaat is voor ons zeer belangrijk. Al het andere beleid dient ook dat doel, of werkt dat in ieder geval niet tegen.

Lees meer
Wonen
Wonen

Wonen

De woningmarkt is in de hele provincie overspannen. Hierdoor kunnen mensen niet gemakkelijk verhuizen omdat er vaak geen geschikte woning is te vinden. Deze...

Lees meer
Stikstof
Stikstof

Stikstof

De natuur lijdt al decennialang onder een teveel aan stikstofdepositie. De bodem raakt uitgeput, en we krijgen de doelen voor schoon water niet op orde.

Lees meer
Landbouw
Landbouw

Landbouw

Als het aan GroenLinks ligt, zal de bio-industrie in 2040 zijn afgeschaft. In plaats van de bio-industrie zouden we dan grondgebonden en natuur-inclusieve...

Lees meer
Verkeer en vervoer
Mobiliteit

Verkeer en vervoer

In 2030 gaat de Drentse inwoner duurzaam van A naar B. De fiets is hét vervoermiddel om je te verplaatsen, ook in het landelijk gebied. Geen verdubbeling van de...

Lees meer
Zorg
Zorg

Zorg

GroenLinks wil dat iedereen gezond, gelukkig en veilig kan opgroeien in Drenthe met een daarbij passende zorg om kwaliteit van leven voor haar inwoners veilig...

Lees meer
Drinkwater
Water

Water

Schoon en klimaatbestendig: Water speelt een grote rol in ons natuurbehoud en de klimaatadaptatie. We kunnen er niet zuinig genoeg op zijn.

Lees meer