GroenLinks ziet Jongerenparticipatie als een essentieel onderdeel van, en voorwaarde voor, een goed functionerende provinciale democratie.

  • Door jongeren een grotere stem te geven krijg je beter en veelzijdiger beleid.
  • Beslissingen die in de provincie genomen worden, zoals over jeugdzorg maar ook het klimaat, hebben grote impact op het leven van jongeren en hun toekomst.

Stage

Door de coronacrisis dreigt een groot tekort aan stageplaatsen in sectoren die na de crisis juist weer hard vakmensen nodig hebben.

  • We investeren in stagemakelaars en stagecoördinatoren om studenten beter te begeleiden en de samenwerking met praktijkopleiders in bedrijven te verbeteren.
  • Groene bedrijven en organisaties in vitale sectoren, zoals de zorg en veiligheid, krijgen extra ondersteuning om stageplekken te creëren.
  • Om stagediscriminatie tegen te gaan, stimuleren we onderwijsinstellingen om stageplekken toe te wijzen in plaats van studenten te laten solliciteren.

Mentale gezondheid van onze jongeren

GroenLinks vindt dat er meer aandacht moet komen voor de mentale gezondheid van onze jongeren. Een goede geestelijke gezondheid en het gevoel dat je erbij hoort zijn onmisbaar voor jongeren om gezond te kunnen opgroeien. Ondanks dat er meer aandacht voor de mentale gezondheid van onze jongeren is, is er nog altijd veel onbegrip bij volwassenen wat betreft het welzijn van jongeren. De Corona-tijd heeft hen meer dan andere leeftijdsgroepen geraakt. 

GroenLinks wil hier werk van maken door ervoor te zorgen dat jongeren die hulp zoeken, die laagdrempelig en gemakkelijk kunnen vinden. Het taboe moet worden doorbroken. GroenLinks vindt dat een goede mentale gezondheid een voorwaarde is om je goed te kunnen ontwikkelen. Lisa Westerveld, GroenLinks-Kamerlid: “We hebben een samenleving gecreëerd waarin het steeds belangrijker wordt wat iemand heeft bereikt, in plaats van wie iemand is. Terwijl je juist als je jong bent mag struikelen, of een verkeerde keuze mag maken om daarvan te leren. Met elkaar moeten we zorgen dat jongeren weer die ruimte krijgen.”