Of beluister ons verkiezingsprogramma.

In welk Drenthe willen we leven?

Stel... het is juli 2040 en je rijdt langs de Mondenweg richting Nieuw-Buinen. Grote velden met aardappelen, tarwe en bieten in strokenteelt, groenten voor menselijk gebruik en zo nu en dan grasland. De akkers zijn groen, maar langs de randen bloeien klaprozen, korenbloemen en allerlei andere zomerbloemen. Je ziet hazen dartelen door het weiland en knabbelen aan de kruiden die tussen het gras groeien. Je ziet boeren aan het werk met de modernste trekkers: die
zijn een stuk kleiner en wendbaarder en heel veelzijdig. Doordat er minder gewicht op de bodem is klinkt die minder in en is er een betere waterberging in de bodem. Op die manier kan het grondwaterpeil hoog blijven en krijgen allerlei planten in natuurgebieden de kans om te floreren.

De veeboeren hebben minder koeien, maar doordat ze op een ander verdienmodel zijn overgestapt en op een circulair systeem verdienen ze een goede boterham. Ze zijn blij met het agrarisch natuurbeheer in hun pakket, zeker nu de Europese subsidies niet meer gebonden zijn aan het aantal hectares.

Je zoeft met je elektrische auto verder en je passeert een dorp met in de levendige kern een mooi multicultureel centrum en aantrekkelijke appartementen waar ouderen zelfstandig wonen, vaak in groepen en met ondersteuning op afroep. Gelukkig is de zorgverzekeringswereld omgevormd tot een coöperatief systeem en is met de marktwerking ook de ondoorzichtigheid eruit verdwenen. De appartementen worden omgeven door een park met een vijver en een moestuin.
Er zijn ook leuke tiny houses waarin jongeren hun intrek hebben genomen, vaak in houtbouw. Ze blijven graag in hun geboortedorp wonen en zijn vliegensvlug bij de onderwijsinstellingen in de stad met de nieuwe monorail.

Vlak bij het dorp staan drie grote windmolens, die het hele dorp van stroom voorzien. Iedereen profiteert mee van de opbrengst omdat ze gebouwd zijn door een dorpscoöperatie. Er zijn bijna geen protesten geweest omdat de bewoners nu naast de lasten ook de lusten ervaren. Ha, er is ook een supermarkt! Die wordt voornamelijk bevoorraad door de boeren uit de buurt, zodat de aanvoerlijnen kort zijn en de producten supervers. Mensen gaan,zeker nu vlees bijna niet meer wordt gegeten, ook vaak naar het voedselbos vlak bij het dorp voor fruit en groente. Het valt ook op dat de mensen in het dorp er zo opgewekt uitzien: door het sport- en beweging-programma is obesitas bijna verdwenen en doordat ook roken nu zo goed als overal verdwenen is leven mensen langer en in goede gezondheid. Het heeft toch geholpen dat een pakje sigaretten in 2030 €30 kostte. De wietteelt is gelegaliseerd en dus is het verdienmodel van de criminelen verdwenen en daarmee ook de kans dat jongeren in de drugshandel verstrikt raken. Op de lijst van de provincies waar mensen het gelukkigst zijn staat Drenthe bovenaan in 2040!

Dromen over Drenthe is eenvoudig.

Maar... om al die toekomstbeelden werkelijkheid te laten worden vraagt heel wat meer van de Drentse bevolking; daarom moeten we het niet uitstellen. GroenLinks wil daar graag een flinke slinger aan geven, zoals we in de afgelopen vier jaar al hebben laten zien met een Sociale Agenda die de armoede in Drenthe aanpakt en een woonvisie die toekomstbestendig is. Onze slogan is Samen, Eerlijk en Duurzaam. Ook de boeren hebben recht op een menselijke en vooral eerlijke behandeling waarbij feiten de boventoon voeren. Het zal niet gemakkelijk zijn om met z’n allen een omwenteling naar kringlooplandbouw voor elkaar te krijgen, maar het kan! Net zoals we al behoorlijk op weg zijn met duurzame energieopwekking.

Veel zal afhangen van het hokje dat we rood maken op 15 maart 2023. Als dat het hokje van GroenLinks is, dan spreken we af dat wij ons stinkende best doen om Drenthe de goede kant op te krijgen.

‘Scholders derunder, kop derveur’