Lokale en provinciale overheden hebben al jaren miljoenen aan subsidies verleend aan Groningen Airport Eelde (GAE). Deze investeringen hebben op geen enkele manier een bijdrage geleverd aan de versterking van de ruimtelijk-economische infrastructuur en aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in het Noorden.

GroenLinks gelooft niet in de zoveelste ballon die door GAE wordt gelanceerd. Het ministerie heeft andermaal gesteld geen cent te investeren in GAE. Wij volgen deze lijn.

  • Wij kiezen voor minder stikstof en meer ruimte voor natuurherstel.
  • Wij kiezen voor een andere bestemming van het luchthaventerrein: een groot woongebied met verschillende woonmilieus.
  • Daarbij leggen we de nadruk op starters en mensen met een kleine portemonnee, waaronder Groningse studenten.
  • Door supersnel te bouwen ontstaat een ‘surge’ die in één klap de woningmarktproblematiek kan oplossen, inclusief de te hoge koopprijzen en huren. 

Bron foto: Kas van Zonneveld, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons