Groen en natuur in de buurt is bewezen belangrijk voor ieders welzijn en geluksgevoel. We vinden dat alle Drenten ontspanning moeten kunnen vinden in onze groen- en recreatiegebieden. 

  • GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen kunnen genieten van de natuur. Er wordt onderzocht wat de optimale balans is tussen recreatief gebruik en natuurwaarden. De handhavingsmogelijkheden van provincie en omgevingsdienst worden uitgebreid zodat iedereen kan blijven genieten van de natuur- en buitengebieden.
  • We evalueren het functioneren van de recreatieschappen om de balans tussen recreatie en natuur(ontwikkeling) te handhaven.
  • We besteden aandacht aan beweegvriendelijke groene buitenruimtes waar veilige en toegankelijke wandel-, fiets-, en mountainbike-routes worden aangeboden.
  • We steunen duurzame initiatieven zoals die worden ontwikkeld door Vitale Vakantieparken.
  • Natuur- en milieueducatie is van grote waarde. Het leert kinderen de waarde inzien van natuur en milieu. Dit stimuleert hun waardering voor de eigen leefomgeving, bewustwording op jonge leeftijd draagt bij aan verantwoord gedrag op latere leeftijd. De provincie stelt een fonds in voor extra natuur- en milieueducatie. We betrekken inwoners en ondernemers bij de inrichting van hun (groene) omgeving. 
  • Scholen worden gestimuleerd buitenonderwijs aan te bieden aan leerlingen, bijvoorbeeld op hun schoolplein of in de buitenruimte. De provincie ondersteunt scholen bij het verduurzamen van schoolgebouwen en het vergroenen van schoolpleinen. Daarnaast zien we graag bij elke school een schooltuin.
  • We investeren volop in ‘groene vrijwilligers’ zoals tellers, herstellers en vertellers. Zonder vrijwilligers kunnen we de natuur niet in stand houden. De provincie moet steun blijven geven aan deze vrijwilligers(groepen).

GroenLinks wil geen nieuwe recreatieparken in de directe nabijheid van kwetsbare natuurgebieden.

We willen voortzetting van het programma 'Vitale vakantieparken'.

  • Help recreatieparken aan een toegevoegde waarde, geef waar mogelijk grond terug aan de natuur
  • Recreatieparken dienen in samenhang en balans te zijn met de omgeving
  • We zijn, onder voorwaarden, ervoor dat op enkele recreatieparken omzetting naar permanente bewoning mogelijk is.

GroenLinks wil dat de provincie de gemeenten ondersteuning gaat geven aan ondermijnende activiteiten die steeds vaker plaats vinden op sommige recreatieparken (Wet Bibob)