GroenLinks zet zich in voor het versterken van de democratie voor iedereen. Voor GroenLinks begint de democratie onderop; bij mensen die hun straat, hun buurt, hun gemeente, hun land beter willen maken. We zoeken daarom naar nieuwe vormen die onze democratie versterken. Een burgerberaad is een mooie stap om hier invulling aan te geven. Als er asielzoekers komen, dan dienen we voor hen een juiste omstandigheid te creëren om te verblijven.

  • We staan voor een transparante en dualistische cultuur op het provinciehuis.
  • We zijn voor afschaffing van de geborgde zetels in het Waterschapsbestuur. 
  • Als regenboogprovincie geven we een bredere invulling aan ons diversiteits- en inclusiviteits-beleid. Dit beleid wordt in samenspraak met betrokken organisaties opgesteld. De provincie investeert in de mogelijkheden om kwetsbare groepen van zich te laten horen.
  • We waken voor discriminerende en polariserende uitingen in de provinciale politiek. 
  • We zetten ons in om overerfbare armoede en laaggeletterdheid tegen te gaan. Om mensen beter bij de provinciale politiek te betrekken stellen we naast de begroting ook andere belangrijke documenten, zoals bijvoorbeeld het coalitieakkoord, beschikbaar in een versie op taalniveau B1. 
  • Bedrijven die discrimineren (bijvoorbeeld bij het verlenen van stageplekken) worden uitgesloten van provinciale opdrachten
  • GroenLinks wil provinciaal beleid maken samen met inwoners en wil daarvoor gaan experimenteren met burgerberaad

Asielzoekers

  • De opvang van asielzoekers moet eerlijk verdeeld worden over de gemeenten.
  • Vrijwel alle landen hebben door het ondertekenen van de 'Universele verklaring van de rechten van de mens' ervoor gekozen om het recht op verzoek van asiel te borgen.

GroenLinks staat voor de rechten van de mens!