Als de zorgvraag en het zorgaanbod goed bij elkaar passen biedt dit ook kansen voor duurzame werkgelegenheid in de zorg en bijkomende dienstverlening.

  • Mantelzorgers goed faciliteren.
  • Een domein overstijgende brede visie op wonen, welzijn en zorg ontwikkelen samen met maatschappelijke partners.
  • Bereikbare zorg op het platteland zeker stellen, samen met patiëntenorganisaties, gezondheidszorg en gemeenten. 
  • Ondersteunen van lokale initiatieven op het gebied van geclusterd wonen in wijken en dorpen.
  • De provincie neemt verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van taken in het sociale en culturele domein in al haar facetten.
  • Meedenken en meewerken aan werving van scholieren om goed gekwalificeerde mensen voor de zorg op te leiden en onderwijsinstanties te stimuleren om samen met de zorgaanbieders te komen tot innovatieve praktijk- en zorg gerelateerde opleidingen.
  • Onderzoek en ontwikkeling stimuleren om de zorg toekomstbestendig te maken.
  • Ondersteuning bieden aan verenigingen en programma’s zodat sporten mogelijk is voor jong en oud, met of zonder beperking, voor elke inwoner van Drenthe.
  • Alcoholpreventiebeleid voor jongeren stimuleren, samen met gemeenten.