Een gesprek met Henk Nijmeijer, Regenboogambassadeur van Drenthe

Henk Nijmeijer legt uit dat De Veilige Kleedkamer verder gaat dan een project. Het legt het fundament voor een positieve sportomgeving, waarin iedereen zich veilig voelt. "Voor verschillende doelgroepen geldt dat zij te vaak negatieve ervaringen hebben opgedaan binnen de sport. Denk bijvoorbeeld aan LHBTIQ+-personen die soms uitgescholden of zelfs uitgesloten worden vanwege hun identiteit. Het gevolg van deze onveilige situatie kan zijn dat mensen niet meer gaan sporten. Het project is heel belangrijk om de sociale veiligheid te vergroten. En het helpt mee om een inclusieve sfeer te bereiken binnen sportclubs. Daarmee bedoel ik dat mensen, van welke leeftijd, achtergrond, seksuele gerichtheid, genderidentiteit of vaardigheidsniveau dan ook, zich welkom voelen", zegt hij.

Geleid door SportDrenthe, richt De Veilige Kleedkamer zich op verschillende pijlers om een omgeving van respect en gelijkheid te bouwen:

  • het verminderen van discriminatie, pesten, en grensoverschrijdend gedrag
  • het beschermen van talent door een veilige omgeving te bieden
  • het voldoen aan juridische en morele verantwoordelijkheden door bijvoorbeeld het eisen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het opstellen van een gedragscode voor alle leden.

Impact en uitbreiding

Nu het initiatief erkend is door de Nationale Sportinnovator Prijs, kijkt Henk graag naar de toekomst: "De volgende stappen zijn heel belangrijk. Tot nu toe deed nog maar een klein aantal verenigingen mee. Nu gaan we het uitbreiden over heel Drenthe. Het doel is om dit jaar in elke gemeente ten minste twee sportverenigingen te laten deelnemen. Op maandag 8 april is de aftrap in de gemeente Meppel."

Niet alleen in Drenthe is er belangstelling voor. "Vanuit andere provincies en zelfs internationaal is er interesse in De Veilige Kleedkamer. Dit bevestigt in mijn ogen het belang van het project en onze missie om voor een sportcultuur te zorgen waarin plezier, respect, en inclusiviteit centraal staan."

Cultuur van respect en gelijkheid

Henk benadrukt dat deelname aan De Veilige Kleedkamer gemeenten en sportverenigingen de kans biedt om een positieve verandering in de sportcultuur op gang te brengen. "Door zich aan te sluiten bij dit initiatief, kunnen ze ervoor zorgen dat elke sportclub een veilige en gastvrije plek is voor al haar leden, waar talent kan opbloeien in een omgeving van wederzijds respect en gelijkheid."

De toewijding van het team achter De Veilige Kleedkamer aan het zorgen voor een veiligere en inclusievere sportwereld is duidelijk. Dit project, dat samen met NOC*NSF, Alliantie voor Gelijke Spelen en de Provincie Drenthe wordt uitgevoerd, vormt een onmisbare stap naar een toekomst waarin alle mensen, ongeacht hun identiteit, kunnen genieten van sport in een omgeving die vrij is van discriminatie en vol van mogelijkheden.