Het artikel in de Volkskrant beschrijft dat de rechter het stikstof-gedoogbeleid in de provincies onwettig verklaarde. De bijna 3500 bedrijven met een kleine stikstofuitstoot, de zogenoemde PAS-melders, mogen niet zomaar worden gedoogd, aldus de rechters, omdat dit in strijd is met de belangen voor de natuur. Het argument dat gedogen aanvaardbaar is, omdat de bedrijven op (korte) termijn gelegaliseerd zullen worden, telt voor de rechters niet. De rechters wijzen de provincie erop dat er pas vergunningen afgegeven kunnen worden als het stikstofreductiebeleid ook echt leidt tot forse stikstofreductie. Het huidige Kabinet is aan zet om bronmaatregelen te nemen.

GroenLinks statenlid Elke Slagt-Tichelman wil van Gedeputeerde Staten weten wat deze uitspraak betekent voor de Drentse PAS-melders en het beleid dat de provincie Drenthe hierin voorstaat. Ook wil de fractie antwoord op de vraag hoe de provincie Drenthe de stikstofuitstoot bewaakt en dat het niet toeneemt bij overnames van bedrijven. Dit noemen we salderen. Elke Slagt-Tichelman wil ook dat de verantwoordelijke gedeputeerde bij de Minister op aandringt om forse bronmaatregelen te nemen om daarmee de stikstofuitstoot te verminderen. Naast deze landelijke bronmaatregelen is de fractie ook benieuwd welke acties de provincie Drenthe zelf onderneemt voor de legalisatie van PAS-melders en hoe Drenthe inzet op het nemen van Drentse benodigde bronmaatregelen.

Het NRC meldde wat er allemaal gedaan wordt met stikstofrechten van bedrijven die gestopt zijn. De juistheid van de manier waarop provincies met de stikstofrechten omgaan werd betwijfeld. De Drentse GroenLinks fractie heeft vragen gesteld over hoe er in Drenthe wordt omgegaan met de stikstofrechten. Elke Slagt-Tichelman vraagt ook nog of Gedeputeerde Staten een afweging kunnen maken of het nog houdbaar is om in de huidige situatie vergunning af te geven. De Ministers komen rond 28 februari met nieuwe plannen. De Drentse GroenLinksfractie wil graag van de Drentse bestuurders binnen twee weken per brief meer informatie welke consequenties deze plannen hebben voor Drenthe.

Tot slot, berichtte van de NOS, waarin stond dat de rechter Noord-Brabant op de vingers tikt vanwege te veel bezoekers bij de Efteling. De Drentse GroenLinks fractie vraagt zich af of Drenthe ook vergunningen heeft afgegeven met een maximum bezoekers aantallen en hoe de situatie in Drenthe is met mogelijke overschrijdingen, zoals bij de Efteling.