Grote woorden, weinig daden. Zo kunnen we de discussie over de bollenteelt in de Statencommissie van deze week het beste samenvatten. Diverse fracties riepen op om de zorgen rond de bollenteelt serieus te nemen. Toch beweegt het college geen millimeter op dit dossier.

Rechtse fracties, onder andere de BBB, spraken over de kritiek op het bollengif als ‘een hetze tegen de bollentelers’. Terecht heeft commissaris Jetta Klijnsma duidelijk gemaakt dat verdere polarisatie hier niet wenselijk is. Zorgen van omwonenden worden daarmee niet serieus genomen. Het college lijkt zich niet bewust te zijn van de ernstige impact van ziektes zoals Parkinson en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen. De gezondheid van agrariërs en omwonenden krijgen bij rechtse partijen nauwelijks aandacht. Vooral de fracties die de bollenteelt op de agenda zetten, komen hiervoor op.

De realiteit is helaas dat de politieke wil om de gezondheid van boeren en burgers te beschermen bij het college ontbreekt. Wat GroenLinks betreft is het tijd dat de landelijke overheid en de Europese Commissie gaan ingrijpen. Het ‘voorzorgsprincipe’ van de EU is glashelder. Het wordt tijd dat de EU dit gaat afdwingen.