Slagt-Tichelman vraagt kabinet om preventie, het verkleinen van verschillen tussen arm en rijk en een duurzamere gezondheidszorg

De Drentse parel in het parlement Elke Slagt-Tichelman hield vandaag voor het eerst een speech in de grote zaal van de Tweede Kamer, haar maidenspeech. Ze maakte duidelijk dat ze het belangrijk vindt dat de overheid 'preventieve maatregelen' neemt om de gezondheid van Nederlanders te verbeteren. Ze vroeg het Kabinet om bijvoorbeeld in wetten vast te leggen dat er in pretparken, bij sportvelden en op andere plaatsen waar veel kinderen komen niet meer gerookt mag worden. Ook had ze het over het voorkomen van gokverslaving en het verbieden van gokreclames.

Slagt-Tichelman begon haar verhaal met een terugblik op haar werk als verloskundige. Ze vertelde dat ze bij bevallingen grote vershillen tussen rijk en arm zag. En ze riep de Tweede Kamer op om bij te dragen aan het verkleinen van deze verschillen. “Elk kind verdient het om op te groeien in een goede omgeving met gelijke kansen.” Ze zei ook dat ze een stem wil zijn voor 'mensen die zorg nodig zijn' en voor mensen die gezond zijn en willen blijven. “Bescherming, behoud en bevorderen van gezondheidis een prioriteit. Daarbij hoort een gezonde leefomgeving.”

In haar vorige werk, was Elke Slagt-Tichelman veel bezig met de duurzaamheid van de zorg. Het was dan ook geen verrassing dat ze het ook hierover had in haar speech. Ze vroeg de minister om zorginstellingen te helpen om duurzamer te worden. Als voorbeeld noemden ze verpleeghuizen. Zij hebben maar weinig geld om hun gebouwen te verduurzamen. “En dat terwijl het extra belangrijk is voor ouderen om er in de winter warm bij te zitten en in de zomer geen hittestress te ervaren.”

De maidenspeech is de eerste toespraak van een Kamerlid in een de grote zaal van de Tweede Kamer. De afspraak is dat de andere Kamerleden geen vragen stellen. Zo krijgt het Kamerlid de kans om te wennen aan de nieuwe werkomgeving.

Kijk hier de hele speech van Elke Slagt-Tichelman terug. Afspelen op YouTube