De afgelopen vier jaar was Ewoud al Statenlid. Onderwerpen waarop hij het woord voerde waren onder meer stikstof, mobiliteit en energietransitie. Hij is geboren en getogen in Zuidwest-Drenthe.

GroenLinks Drenthe is blij dat Ewoud bereid is om tijdelijk terug te keren als Statenlid. Hij heeft zich al jarenlang ingezet voor een groene en sociale provincie en is dan ook de ideale persoon om Mira Hamraoui te vervangen. We zijn ervan overtuigd dat hij zich met succes zal inspannen om het geluid van GroenLinks te laten horen in de provinciale politiek.

Mira Hamraoui verwacht geleidelijk weer te kunnen meedraaien met de besprekingen in de fractie en na de zomer haar werk weer volledig te kunnen hervatten.

Ewoud en Sam