Groningen Airport Eelde (GAE). Het is een dossier dat ons in Drenthe al jaren bezighoudt. Voor ons als GroenLinks is de inzet altijd helder geweest: Geen publiek geld naar een noodlijdend en vervuilend vliegveld. Die lijn stond altijd en die zullen we ook altijd blijven volgen.

Op 20 december praatten de leden van Provinciale Staten over een voorstel van het college van Gedeputeerde Staten. Het college vroeg toestemming om de komende 10 jaar in totaal 23 miljoen euro toe te kennen aan GAE. Wat ons betreft is dit plan van het college onzinnig. De toekomstplannen van GAE vinden we onrealistisch. De directie verwacht het vliegveld in de toekomst sterk te kunnen laten groeien. Maar het kan zelf zijn financiële broek niet eens ophouden. Dat is waarom GAE constant geld moet vragen aan de provincies Drenthe en Groningen.

Het college gaat bijna blindelings mee in de plannen van GAE. Maar kritische rapporten laten zien dat die plannen veel te optimistisch zijn. Zo oordeelde de Noordelijke Rekenkamer in april van dit jaar al dat er geen relevant onderzoek is over de inkomsten van GAE. De noodzaak om het vliegveld open te houden wordt niet goed onderbouwd.

Nog even los van de financiële haalbaarheid hebben we rond GAE ook te maken met stikstofuitstoot in de directe omgeving en geluidsoverlast voor de omwonenden van het vliegveld. De stikstofuitstoot moet zo snel mogelijk omlaag en het steunen van GAE draagt daar niet aan bij. Zeker niet als het zou lukken om meer vluchten vanaf Eelde te laten vertrekken. Wij vinden de belangen van mens, natuur en omgeving belangrijker dan een vliegveld dat al jaren niet van de grond komt. Daarom is geld voor GAE voor ons nooit bespreekbaar geweest.

Toch kozen wij ervoor om een voorstel (amendement) in te dienen waarin het geld voor GAE toch werd toegekend. Waarom? Dat was een strategische keuze. We wisten dat het geld voor GAE er vrijwel zeker zou komen. Tijdens de commissievergadering op 6 december hadden we er al over gepraat. Toen bleek dat veel partijen liever kiezen voor de zogenaamde economische belangen van GAE dan voor een gezonde en rustige leefomgeving voor mens en natuur.  Alle collegepartijen (inclusief onze vrienden van de PvdA), D66 en JA21  gaven aan dat ze voor extra financiële steun voor GAE gingen stemmen.

Om de schade zo veel mogelijk te beperken, kozen wij ervoor om een wijzigingsvoorstel in te dienen. De Provinciale Staten bepalen niet alleen of, maar ook hoe geld wordt gegeven. Als we miljoenen uitgeven, willen wij dat het op een zorgvuldige manier gebeurt. In het originele voorstel stond dat de volledige 23 miljoen in één keer werd gereserveerd voor de komende 10 jaar. Verder zat er geen enkele voorwaarde of monitoring in om te kijken of de doelen van GAE wel gehaald zouden worden. Dat vonden wij niet slim.

Als GroenLinks wilden wij het voorstel zo wijzigen dat de Provinciale Staten de mogelijkheid zouden hebben om de situatie in de gaten te blijven houden. En in te kunnen grijpen wanneer dat nodig is. Wat ons betreft zou iedere 2 jaar een deel van die 23 miljoen worden toegekend als de Staten daarmee in zouden stemmen en GAE de beloofde doelen zou halen. Op die manier kan de provincie zorgvuldiger omgaan met publiek geld en kunnen wij onze controlerende taak in de Staten beter doen. Mocht GAE (zoals wij verwachten) de gestelde doelen niet halen, dan kunnen de Staten verdere toekenning van publiek geld stoppen.

Het stoppen met betalen van publiek geld aan GAE is precies wat GroenLinks wil kunnen doen.
We balen er daarom ook van dat ons voorstel niet aangenomen is. Als ons amendement het wel zou hebben gehaald, hadden wij uiteindelijk tegen het complete voorstel gestemd. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: GroenLinks wil geen publiek geld geven aan een noodlijdend en vervuilend vliegveld.

Ons werk om Drenthe groener en eerlijker te maken gaat ook na een teleurstelling als die van woensdag onverminderd verder. Het nieuwe politieke jaar begint op 10 januari met een commissievergadering. Daarin gaan we het onder meer hebben over de bollenteelt en de nieuwe omgevingsvisie voor Drenthe. We zullen dan uiteraard opnieuw luid van ons laten horen. Ook op die onderwerpen zien we namelijk dat het huidige college eerder kiest voor economisch belang dan voor een gezonde en schone leefomgeving. Daar blijven wij ons tegen verzetten.

Want Drenthe verdient beter dan dat.
Drenthe verdient Groen
Drenthe verdient Links.