Drenthe, 21 april 2023 - Groningen Airport Eelde (GAE) presenteerde gisteren haar strategie voor de komende jaren aan haar aandeelhouders. GroenLinks Drenthe wijst op onvolledige en misleidende informatie in het persbericht en roept op tot meer transparantie en eerlijkheid over de impact van GAE op het milieu en de economie. GroenLinks Drenthe stelt: "Geen structureel geld naar GAE, want de geclaimde maatschappelijke en economische waarde is er niet."

GAE claimt van maatschappelijk en economisch belang te zijn voor Noord-Nederland en heel Nederland. Echter, het recente kritische rapport van de Noordelijke Rekenkamer toont aan dat GAE alleen kan blijven bestaan met forse regionale overheidssubsidies en de maatschappelijke en economische haalbaarheid niet gegarandeerd is. GAE laat de onderbouwing voor hun maatschappelijke en economische belang gemakshalve over aan het politieke en maatschappelijke debat, zonder zelf met een gedegen onderbouwing te komen.

De nieuwe scenario's en het aangekondigde onderzoek door GAE tonen geen enkele wetenschappelijke, economische of maatschappelijke onderbouwing. De voorspelling van 200.000 passagiers wordt niet onderbouwd. Net als in 2016 claimt GAE steun van de sector, maar zonder concrete toezeggingen. TUI en Corendon hebben tijdens de crisis nauwelijks gebruik gemaakt van Vliegveld Eelde en hebben zelfs aangekondigd uit te wijken naar Düsseldorf.

GroenLinks Drenthe betwist GAE's bewering over het verminderen van overlast van lesverkeer en het inzetten voor duurzame luchtvaart, gezien het ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing en de luchtvaartindustrie als grote bijdrager aan klimaatontwrichting.

Daarnaast benadrukt de partij, samen met de Noordelijke Rekenkamer, de noodzaak van een maatschappelijke kosten-batenanalyse, aangezien de Rekenkamer geen wetenschappelijke onderbouwing vond voor de economische impact van GAE op de regio.

GroenLinks Drenthe pleit voor stopzetting van het vliegverkeer en een studie naar een nieuwe bestemming voor het luchthaventerrein, zoals een duurzaam woongebied met betaalbare woningen. Dit zou bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot en tegemoetkomen aan de groeiende behoefte aan betaalbare woningen in de regio.

Fractievoorzitter Sam Pormes van GroenLinks Drenthe stelt: "GAE's persbericht schetst een onvolledig beeld van de werkelijkheid en negeert de negatieve milieu-impact van haar activiteiten. Wij roepen GAE op om transparant en eerlijk te zijn over de gevolgen voor de regio en het milieu. Tegelijkertijd zetten wij ons in voor een duurzame en sociale ontwikkeling van de regio, streven naar een klimaatneutrale samenleving en investeren in groene initiatieven zoals duurzame energieprojecten en verbetering van het openbaar vervoer.”

De partij merkt tevens op dat Dr. Porte van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen), die door GAE wordt opgevoerd als een voorstander van hun strategie vanwege orgaantransportvluchten, al lang niet meer werkzaam is in Groningen maar in Rotterdam. Dit roept verdere vragen op over de betrouwbaarheid van de informatie die GAE presenteert.

GroenLinks Drenthe benadrukt het belang van transparantie en op feiten gebaseerde besluitvorming. De partij blijft zich inzetten voor een eerlijke en duurzame toekomst voor de regio en roept GAE op om verantwoordelijkheid te nemen en alternatieve, duurzame oplossingen te onderzoeken.