Onbegrijpelijk, onverantwoord, onacceptabel en respectloos

GroenLinks Drenthe is uitermate ontstemd over deze provocatie en vindt het onbegrijpelijk dat FvD de markt heeft laten plaatsvinden. Onbegrijpelijk en ook onverantwoord, onacceptabel en respectloos naar iedereen die zich inzet om van het coronavirus af te komen. Mensen die de basismaatregelen in acht nemen, zoals een mondneusmasker opdoen en afstand houden.  Niet alleen omwille van hun eigen veiligheid, maar juist ook in het belang van hun medemensen.  

Samenleving ontwricht

Wij blijven net als heel Nederland hopen dat we het coronavirus snel de baas worden. Het virus tast niet alleen onze gezondheid aan, maar heeft ook onze samenleving ontwricht.  Burgers wier heupoperatie voor de zoveelste keer wordt gecancelled. Burgers die wachten op een hartoperatie. Ondernemers die tijdelijk moeten sluiten en zo hun bestaanszekerheid in rook zien opgaan. En wat te denken van jongeren en de schooljeugd. Allemaal mensen die de last van corona dragen. Burgers en ondernemers die zich houden aan de regels en zo solidair zijn met hun medeburgers en collega-ondernemers.  GroenLinks Drenthe geeft stem aan verontwaardiging Wat is wijsheid bij deze nieuwe provocatie van FvD. Zwijgen we, omdat we niet nog meer aandacht willen geven aan een partij die onze democratische waarden aan z’n laars lapt? Of geven we onze verontwaardiging een stem? GroenLinks voelt het, gedreven vanuit zijn fundamentele grondwaarden, als een morele plicht om een tegengeluid te laten horen nu een extreemrechtse partij als FvD constant de grens van het toelaatbare verder oprekt en overschrijdt.  

Het is aan ons om te staan voor onze democratische waarden op het moment dat die worden ondermijnd.

Saamhorigheid en medemenselijk
heid

Wij spreken onze grote bezorgdheid uit over de provocatie van FvD, dat overheidsmaatregelen om een pandemie te bestrijden negeert en bewust risico’s voor anderen neemt in tijden waarin het eens te meer aankomt op saamhorigheid en medemenselijkheid.  We blijven ons inzetten voor een samenleving waarin deze waarden centraal staan. We roepen iedereen, onze leden, andere politieke partijen, de media, het onderwijs, de rechtspraak, de zorg, ieder individu en iedere organisatie op om deze waarden te vertalen in woord en daad.

Getekend,
Bestuur GroenLinks Drenthe