GroenLinks Drenthe is verheugd om te kunnen aankondigen dat ons onlangs ingediende amendement over dementie op jonge leeftijd met de steun van BBB statenbreed is aangenomen. Dit amendement, onder leiding van ons eigen Statenlid Sam Pormes, met waardevolle bijdragen van Gert Veltrop (BBB), is een grote stap voorwaarts in de ondersteuning van jonge mensen die te maken hebben met dementie in Drenthe.

Het project, getiteld "Dementie op jonge leeftijd - door blijven werken als thuis wonen niet meer lukt", wordt uitgevoerd door Zorggroep Noorderboog. Er is op initiatief van GroenLinks en gesteund door BBB geld voor uitgetrokken om het project voort te zetten. Het project, dat gesubsidieerd wordt door de Provincie Drenthe, stelt ons in staat om maatwerk te bieden bij de ondersteuningsbehoefte en begeleiding van jonge mensen met dementie, zodat zij kunnen blijven werken, ook als thuis wonen niet meer mogelijk is.

Noorderboog heeft diverse projecten voor mensen met dementie, waarvan één specifiek gericht is op het bieden van een zinvolle dagbesteding voor een groep van tien mensen die jonger zijn dan 65 jaar. Het is bewezen dat werken het ziekteproces bij deze individuen kan vertragen en bijdraagt aan een grotere levenslust.

Het aannemen van dit amendement stelt ons in staat extra middelen vrij te maken om dit cruciale project voort te zetten. Met de extra investering van € 199.000,- kunnen we het project van 1 juni 2023 tot 31 mei 2024 voortzetten. Deze financiering stelt de Zorggroep Noorderboog in staat om samen te werken met andere partijen, zoals Zorgkantoren (WLZ) en de gemeente (WMO), aan een structurele basis voor het project.

Dit aangenomen amendement is meer dan alleen een succes voor GroenLinks en BBB. Het is een overwinning voor onze provincie, voor alle jonge mensen met dementie en hun families in Drenthe. We hopen dat dit project, dat een landelijke uitstraling heeft, uiteindelijk provinciebreed uitgerold kan worden.

GroenLinks Drenthe bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan deze belangrijke stap in de richting van betere zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd.

We blijven toegewijd aan het bevorderen van persoonlijke zorg en het bevorderen van de waardigheid en levenskwaliteit voor iedereen in Drenthe. Onze strijd voor een meer zorgzame en inclusieve provincie gaat door!

Deel dit nieuws en steun ons in onze voortdurende strijd voor betere zorg in Drenthe!