GroenLinks ziet de toekomst van de landbouw in biologische, natuurinclusieve en extensieve landbouw en nieuwe verdienmodellen en wil juist in gesprek gaan met agrariërs.

Afgelopen maandagavond werd er vooral om de brei heen gedanst en werden er beloftes gedaan alsof er geen wetten en regels waren. Sommige rechtse en extreemrechtse partijen fantaseerden erop los zonder dossierkennis en rechtstatelijk besef. Een vorm van boerenbedrog, want iedereen weet dat de huidige gang van zaken in de toekomst onhoudbaar is. Verandering in de agrarische sector komt eraan, we kunnen nu nog kiezen hoe die verandering eruit gaat zien.

Sam Pormes van GroenLinks benadrukte dat de landbouwsector een belangrijke sector is, maar dat we het economische belang niet moeten overdrijven. In recreatie en toerisme wordt in Drenthe veel meer verdiend dan in de landbouw. Hij pleit voor een toekomstgerichte benadering van de landbouw, waarbij extensieve landbouw en nieuwe verdienmodellen centraal staan. "We moeten samenwerken met boeren om oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de landbouwsector mee te maken heeft", zegt Pormes.

Tijdens het debat kwamen er gelukkig ook verstandige punten naar voren, zoals het Landbouwakkoord en het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het verbieden van landbouwgif als de volksgezondheid wordt bedreigd. Ook de Drentse Aanpak kon op steun rekenen.

Maar Pormes maakt zich wel zorgen over de uitvoering van het stikstofbeleid en de Natura 2000-regels. "Als je het stikstofbeleid echt niet wilt uitvoeren, dan moet je consequent zijn en Europa verlaten, net als de Britten", sprak Pormes. GroenLinks roept op tot realistische oplossingen en benadrukt dat het belangrijk is om samen te werken met boeren en niet te vervallen in polariseren en denigreren.

Pormes benadrukt dat Nederland juist niet het beste jongetje van de klas is als het gaat om landbouw en natuur. "Op vele fronten zijn we juist het slechtste jongetje van de klas", aldus Pormes. Hij maakt zich zorgen over de uitvoering van het stikstofbeleid en de Natura 2000-regels. Nederland loopt namelijk achter op andere Europese landen als het gaat om het beschermen van natuur en biodiversiteit. "Als we niet snel ingrijpen, kunnen we grote schade toebrengen aan onze natuur en biodiversiteit. Dat is niet alleen slecht voor de natuur zelf, maar ook voor onze gezondheid en ons welzijn", zegt Pormes.

Het Landbouwdebat werd gekenmerkt door polariseren en denigreren, vooral door rechtse en extreemrechtse partijen. "We moeten oppassen dat we niet vervallen in populisme en het beledigen van bepaalde groepen in de samenleving", zegt Pormes. "We moeten met elkaar in gesprek blijven en constructief samenwerken om tot oplossingen te komen voor de uitdagingen waar de landbouwsector voor staat. We moeten daarom serieus werk maken van een duurzame en toekomstgerichte landbouwsector, waarbij we samenwerken met boeren om oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de sector mee te maken heeft."

Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en te zoeken naar oplossingen voor de toekomst van de landbouw. "Iedereen wil een toekomst, samen moeten we zoeken naar realistische oplossingen", zo luidde een oproep uit de zaal. GroenLinks is bereid om hieraan bij te dragen en hoopt op een vruchtbare samenwerking met agrariërs en andere politieke partijen.

GroenLinks roept op tot een Landbouwakkoord en betreurt dat CDA en VVD hier een hard hoofd in hebben. "We moeten gezamenlijk aan de slag om de toekomst van de landbouwsector vorm te geven, en daarbij moet er oog zijn voor duurzaamheid, gezondheid en dierenwelzijn", zegt Pormes. "We moeten afscheid nemen van oude verdienmodellen en de focus verleggen naar extensivering en verduurzaming.”

Pormes sluit af met een oproep aan alle aanwezigen om de handen ineen te slaan en gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendige landbouwsector. "Laten we niet blijven hangen in oude denkbeelden en verdeeldheid, maar samenwerken om tot realistische en duurzame oplossingen te komen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat Nederland een koploper wordt op het gebied van duurzame landbouw en natuurbeheer."