GroenLinks tegen extra geld voor Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten stelt voor een extra bijdrage te doen aan Groningen Airport Eelde van 1,85 miljoen Euro, omdat gemeente Assen niet haar volledige deel voor rekening wil nemen. GroenLinks was al tegen de oorspronkelijke bijdrage van maximaal € 13,8 miljoen. Fractievoorzitter Hans Kuipers noemde het “een onverantwoorde investering in een bodemloze put.”

Het Rijk vereist een financiële garantstelling voor een periode van 10 jaar voor een nieuw luchthavenbesluit. Dit bedraag totaal € 46 miljoen voor de aandeelhouders. Gemeenten Assen en Groningen hebben aangegeven niet hun volledige bijdrage te willen voldoen.

GroenLinks vindt dat als partijen aandeelhouder willen zijn, ze daar ook voor moeten staan en hun bijdrage moeten leveren. De fractie was al tegen de oorspronkelijke bijdrage en vindt dat die niet ook nog vergroot moet worden.

Ook blijkt dat de provincies Groningen en Drenthe niet alleen de garantstelling voor 2017, maar ook voor 2018 voor rekening nemen. Daarmee wordt hun bijdrage naar voren gehaald. GroenLinks maakt zich daar zorgen over, omdat het risico voor de provincie daardoor vergroot wordt. Er is namelijk nog geen zekerheid over de laatste € 6 miljoen (van gemeente Groningen), waardoor het onzeker is of er wel een luchthavenbesluit komt en of deze voorschotten zich wel terug zullen betalen.

Op 31 mei gaf Kuipers in de Statenvergadering als bezwaar aan: “Er is nog geen afspraak dat alle aandeelhouders naar rato gaan bijdragen.” Naar nu blijkt zal dat ook niet gaan gebeuren.
Ook zei GroenLinks: “De fractie vraagt zich af of de bijdrage van de provincie Drenthe blijft bij de genoemde [maximaal] € 13,8 miljoen als een aandeelhouder afhaakt. GroenLinks vindt het onverantwoord om te investeren “in een bodemloze put”.”

Nog geen half jaar later blijkt dat de bijdrage al met zo’n 14% moet worden verhoogd. Fractievoorzitter Kuipers kon slechts constateren dat zijn vrees waarheid is geworden en nogmaals aangeven dit een onverantwoorde investering te vinden.

Amendement

In de Statenvergadering op woensdag 13 december zal GroenLinks een amendement indienen om deze extra bijdrage aan Groningen Airport Eelde te schrappen.