Wat kan de provincie doen tegen ondermijning? Garageboxen opentrekken, observeren en zelfs invallen in bedrijven en woningen, vindt GroenLinks niet de juiste tactiek. De wet Bibob geeft de provincie mogelijkheden om onderzoek te doen naar personen en instellingen die vergunningen en/of subsidies aanvragen. Daarmee kan ze voorkomen dat ze onbedoeld criminelen helpt.

Wat is ondermijning nou eigenlijk? De politie omschrijft het als 'het constante gebeuk van georganiseerde criminaliteit (onderwereld) op onze samenleving (bovenwereld)'.Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Hierdoor neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af.

De wet Bibob heet voluit bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. In december 2023 steunden wij een oproep van de ChristenUnie aan het provinciebestuur om meer in te zetten op het bestrijden van ondermijning. Vandaag werd de uitwerking van deze oproep in de Statencommissie besproken.

Veel gemeentes spelen rechercheurtje en wanen zich in een serie van Flikken Maastricht.  Zij gaan op de stoel zitten van de opsporingsdiensten. Dit is wel begrijpelijk, gezien de spanning, sensatie en enorme ondercapaciteit bij die diensten, maar de provincie heeft een andere rol. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers van de provincie zich beter bewust worden van mogelijk verdachte samenwerkingen. En dat de personen en instellingen waar de provincie diensten aan verleent goed controleert. Wat ons betreft is dat de rol voor de provincie.

Het voorstel van het college gaat vooral over dit punt. Het college wil extra personeel inzetten om vaker dit soort onderzoeken uit te kunnen voeren. In het programma ‘Drentse Aanpak Ondermijning’ staan aandachtspunten die de weerbaarheid van de provinciale organisatie kunnen versterken. Wij kunnen het hier dan ook van harte mee eens zijn.

Wel hebben wij het college gevraagd of deze aanpak tijdelijk of structureel is. Het college heeft daarop uitgelegd dat zij blijft kijken of de verhoogde inzet nu ook genoeg is, om de wet Bibob effectief in te kunnen zetten. Dat vonden we fijn om te horen. Op naar een weerbare provincie!