In het hele land vinden op veel plaatsen op 4 mei herdenkingsactiviteiten plaats. De bekendste zijn die op de Dam in Amsterdam en op de Waalsdorpervlakte in Den Haag. Ook in veel Drentse steden en dorpen wordt stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en voormalig Nederlands Indië en de Vredesmissies daarna. 

GroenLinks Statenlid Henk Nijmeijer: ‘We herdenken en bezinnen dan. Dit moet leiden tot de gedachte: dit nooit weer. En tot een zorgzame houding ten opzichte van onze democratie, juist nu die zo onder druk staat door verbaal geweld van extreemrechts in de richting van politici, journalisten en wetenschappers of zelfs tot het ontkennen van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog.’

Tot nu toe hebben de Provinciale Staten geen actieve rol gehad in de Dodenherdenking. GroenLinks wil, samen met andere partijen, dat dit verandert. Bijvoorbeeld in de vorm van actief aan te sluiten bij bestaande initiatieven of zelf iets bijzonders te organiseren.