GroenLinkser aan het woord: Sam Pormes

‘Huis-aan-huis verkleint de kloof met de burger’

‘Iedere eerste zaterdag van de maand loop ik met veel plezier huis aan huis. Wijkbewoners waarderen dit en zeg nou zelf: wanneer spreken wij burgers uit werkelijk alle lagen van de bevolking? De politiek heeft zich van de burger vervreemd.’

Aan het woord is Sam Pormes, oud-gemeenteraadslid en oud-senator uit Assen. Momenteel is Sam actief in onze Statenfractie en in het campagneteam van Assen.

Er zijn maar weinig oud-Kamerleden die bereid zijn deel te nemen aan de huis-aan-huis campagne. Hoe komt dat?

‘Dan moet ik speculeren. Laat ik dat niet doen. Ik vind dat volksvertegenwoordigers -lokaal, provinciaal en landelijk- de verplichting zouden moeten voelen om hieraan mee te doen. Niet alleen in verkiezingstijd, maar permanent. Moet gewoon deel uitmaken van je functie. Hoe wil je burgers vertegenwoordigen als je niet bereid bent hen thuis op te zoeken?’

Wat is er zo bijzonder aan?

‘Vaak zitten wij opgesloten in ons eigen sociaal-culturele netwerk. Je praat met burgers, die je anders zelden of nooit spreekt. Je merkt het ook aan hun reacties. Doorgaans zijn die positief. Heb nu al drie keer meegelopen en maar één keer meegemaakt dat iemand niet in gesprek wilde gaan. Bewoners spreken je aan over zaken die deel uitmaken van hun omgevingswereld. Mooi voorbeeld: tijdens de algemene ledenvergadering in Assen werd gevraagd om thema’s te noemen die we als GroenLinks zouden moeten behandelen. Dan zie je een wereld van verschil. De meeste burgers, die ik spreek ,klagen over dat er veel te hard in hun wijk wordt gereden. Dat er te weinig wordt gehandhaafd op zwerfvuil. Dat er meer groen in de wijk moet. Dat hoor je op de ledenvergadering niet. Twee werkelijkheden; toch een voorbeeld van vervreemding.’

Op welk probleem is huis-aan-huis een antwoord?

‘We worden links en rechts gepasseerd door lokale partijen. Ook wij moeten ons veel meer profileren als een lokale partij. Dus aansluiten op de leefwereld van de burger. Dit beteken geenszins dat we ons politieke ideologie loslaten. Dus geen GroenLinks populisme bedrijven, maar wel goed luisteren en in dialoog gaan.’

Is dit niet te simpel?

Nee, niet als je huis-aan-huis koppelt aan een wijkbijeenkomst. In de Asser wijken Noorderpark en Pittelo wordt gesproken over handhaving en verkeersveiligheid. Huur een zaal in de wijk. Nodig onze fractie en wethouder uit en organiseer het debat en dialoog. Het moet wel aan elkaar worden gekoppeld.’

Nog verrassende zaken?

‘Ja. Over het algemeen zijn de bewoners heel tevreden. Ik heb laatst een gemeenteraadsvergadering bijgewoond. Stadspartij PLOP nam het College de maat met de opmerking dat het meer de wijk in moest gaan. Ik heb ze niet gezien. Jammer dat er geen weerwoord werd gegeven.’