Op 29 maart 2023, vond de installatie van de nieuwe Provinciale Staten plaats. We zijn verheugd om te melden dat Sam Pormes opnieuw is geïnstalleerd als Statenlid voor GroenLinks, en dat Mira Hamraoui voor het eerst haar intrede doet in de Provinciale Staten.

Sam Pormes, met een achtergrond in het onderwijs en internationale samenwerking, is al sinds 1991 actief voor GroenLinks in diverse functies, zoals lid van het partijbestuur, gemeenteraadslid in Assen en Eerste Kamerlid. Hij ziet grote maatschappelijke uitdagingen voor de provincies, zoals klimaatverandering, sociale ongelijkheid en natuurbehoud. Sam is ervan overtuigd dat GroenLinks nodig is om tot fundamentele veranderingen te komen voor een eerlijkere koers.

In zijn nieuwe rol als fractievoorzitter wil Sam zich met name richten op het versterken van de verbinding tussen lokale en provinciale politiek en het bevorderen van samenwerking tussen verschillende partijen. Sam gelooft in een open en transparante politiek, waarbij het belangrijk is om naar elkaar te luisteren en gezamenlijk tot oplossingen te komen. Hij benadrukt de noodzaak van het betrekken van burgers bijbesluitvormingsprocessen en het stimuleren van initiatieven op het gebied van duurzaamheid, sociale gelijkheid en natuurbehoud.

Mira Hamraoui, met een achtergrond in bedrijfskunde en international business, is maatschappelijk betrokken op het gebied van duurzaamheid en sociale ongelijkheid. Ze houdt zich bezig met energietransitie en sociaal ondernemerschap. Mira is lid geworden van GroenLinks vanwege de groene en rode standpunten en de waarden en normen van de partij. Ze pleit voor meer aandacht voor de sociale agenda, zoals zorg en onderwijs, en diversiteit binnen de partij.

Mira ziet veranderen als een noodzakelijk proces en gelooft dat dit het beste in kleine stapjes kan gebeuren. Ze waardeert het dat mensen tijdens de coronacrisis meer naar elkaar zijn gaan luisteren en elkaar hebben opgezocht. Volgens Mira moeten we dit vasthouden en elkaar de ruimte geven om te zijn wie we zijn en om eigen keuzes te maken.

We wensen Sam en Mira veel succes en inspiratie toe in hun werk als Statenlid en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met hen in de komende jaren. Beiden brengen waardevolle ervaringen en standpunten mee naar de Provinciale Staten, waarmee zij een bijdrage zullen leveren aan de groene en sociale ambities van GroenLinks in Drenthe.

Sam Pormes en Mira Hamraoui geinstalleerd als statenleden voor GroenLinks Drenthe