Groen, sociaal en vrijzinnig

Drentse Stekken is de politieke jongerenorganisatie van GroenLinks in Drenthe. Coördinator Tanno van de Kamp vertelt: ‘Een aantal jonge leden van GroenLinks in onze provincie heeft elkaar opgezocht. We willen iets doen om Drenthe ook in de toekomst leefbaar te houden. Met mooie natuur, gelijke kansen voor iedereen. Vanuit het idee dat iedereen mee kan doen. We willen onze krachten bundelen. Het liefst doen we dat als Drentse afdeling van DWARS, de grootste links-progressieve politieke jongerenorganisatie van ons land. Maar daarvoor hebben we meer leden nodig. Vandaar dat we eerst aan de slag gaan met de Drentse Stekken: een Drents netwerk van jongeren die staan en gaan voor groene, sociale en vrijzinnige politiek.’

Toekomst terug

De Drentse Stekken zijn gelieerd aan GroenLinks Drenthe, maar opereren als zelfstandig en onafhankelijk netwerk. De leden houden zich bezig met het organiseren van activiteiten voor jongeren en doen mee aan verkiezingscampagnes. Van de Kamp vervolgt: ‘We werken samen met andere politieke jongerenorganisaties in Drenthe en zetten ons in om jongeren te interesseren voor en betrekken bij de politiek. Zo kan je zelf bijdragen aan jouw toekomst.’

Groen, sociaal en vrijzinnig. Dat zijn de drie ankers van de Drentse Stekken. Terecht stelt Greta Thunberg dat jongeren met lege handen staan omdat ze hun toekomst is afgepakt. Vandaar alle ballen op de klimaatcrisis. Meer klimaatmaatregelen dus en vooral sneller.

‘De Drentse Stekken willen een groen Drenthe. Een duurzaam Drenthe met meer biodiversiteit, meer natuur, een eerlijke energietransitie en een houdbare voedselvoorziening. Daarnaast een sociaal Drenthe. Met een eerlijker verdeling van inkomens en vermogens. Gelijke kansen voor iedereen. Beter onderwijs, meer banen, betaalbare woningen. En sociale ondersteuning voor wie dat nodig heeft. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En vrijzinnig zijn we omdat voor ons iedereen gelijkwaardig is, ongeacht afkomst of seksuele voorkeur. Iedereen doet ertoe en mag meedoen.’

Meepraten over mooi Drenthe

Een leefbaar Drenthe. Daar staan en gaan de Drentse Stekken voor. Of het nu gaat om klimaat of betaalbar wonen, om werk of zorg, om Europa of een inclusieve samenleving, een duurzame economie of natuurinclusieve landbouw, de Drentse Stekken mobiliseren Drentse jongeren om mee te denken, mee te praten en mee te doen. Van de Kamp besluit: ‘Wij willen een mooi Drenthe. Een groen, sociaal en vrijzinnig Drenthe. Hoe meer jongeren zich aansluiten bij de Drentse Stekken, hoe mooier Drenthe wordt.’