MAILTJE van HANS: Het klimaat verandert

In een vol Kunstplaza Schurer trakteerde Bas Eickhout ons op zijn Klimaatcollege: een kijkje in de verbinding tussen klimaatwetenschap en politiek. Ik mocht een reactie verzorgen vanuit de provincie, waarin ik een vertaling heb geprobeerd te maken naar wat we in de regio kunnen doen, en wat ieder voor zich zélf kan doen.
 
In mijn eigen portefeuille speelt vooral de aanpak voor klimaatadaptatie: het klimaat verandert nu al en zelfs als de uitstoot van broeikasgassen vandaag stopt gaan we de veranderingen nog jaren merken...
Samen met de Drentse gemeenten, de Deltacommissaris en de waterschappen nemen we klimaatadaptatie hoog op. Er zijn “stresstesten” uitgevoerd (modelstudies die op digitale kaarten in beeld brengen welke effecten we kunnen verwachten bij diverse weersomstandigheden) die we gebruiken om de grootste knelpunten aan te pakken in een zogenaamde Regionale Adaptatie Strategie. Klimaatverandering gaat gepaard met wateroverlast, droogte maar ook met hittestress. Dit vergt van ons grote ingrepen (zoals dijkverzwaring, meer water vasthouden in het watersysteem), maar ook kleine ingrepen die je zelf kunt nemen (tegels in je tuin vervangen door groen, regenpijpen loskoppelen). Speciaal is het tegengaan van veenoxidatie: daardoor ontstaat bodemdaling in de veenbodem-gebieden, wat negatieve effecten heeft voor bijvoorbeeld infrastructuur en landbouw, maar ook gepaard gaat met een flinke CO2-uitstoot.
 
Genoeg werk aan de winkel om in de loop van dit jaar de plannen klaar te maken en te beginnen met uitvoering.
 
Het klimaat verandert. Laten we ons best doen dit zoveel mogelijk te beperken, en zo goed mogelijk in te spelen op de gevolgen!