Mondelinge vragen Soort Effect Rapportage (SER) op 10 mei 2017

Geachte heer Jumelet,

 

De fractie van GroenLinks  wil woensdag 10 mei a.s.  in de Statencommissie OGB bijgaande vraag (zie onderstaand en bijlage) stellen.

 

Tijdens de commissievergadering op woensdag 10 mei zal ik bijgaande vragen willen stellen aan Gedeputeerde Staten tijdens de rondvraag.

 

Dit naar aanleiding van het artikel van RTV Drenthe d.d. 21 april 2017: “'Edelherten passen goed in Drents-Friese Wold’”.

 

Wij begrijpen dat er inmiddels een Soort Effect Rapportage (SER) is opgesteld voor Edelherten in het Drents-Friese Wold. Bij vaststelling van het Flora- en Faunabeleidsplan (2014) is afgesproken dat wij als provincie gaan over de (her)introductie van soorten en dat wij deze bevoegdheid zullen uitoefenen met behulp van het SER-instrument (Soorten Effect Rapportage).

 

Bovendien is daar besloten dat wij het nulstandbeleid willen beëindigen voor edelhert en damhert. Deze soorten voegen ecologische kwaliteit toe aan het systeem. Daarnaast zijn deze grote hoefdieren een toevoeging aan de Drentse wildernisbeleving en daarmee een kans voor de ondernemers in de toeristische sector. Het al genoemde SER-instrument moet duidelijkheid bieden over effecten, verantwoordelijkheden, maatregelen en de financiering daarvan.

 

Inmiddels zijn we 2,5 jaar verder en wij zijn benieuwd naar de voortgang van de uitvoering.

 

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

1.    Op welke wijze behandelt en beoordeelt u Soort Effect Rapportages die bij u worden ingediend?

2.    Hoe is de verdere procedure en wordt de (voorlopige) uitkomst van uw beoordeling ook voorgelegd aan Provinciale Staten of besproken met deze Statencommissie?

3.    Is het bij u bekend of er ook voor andere soorten, naast het Edelhert, op dit moment Soort Effect Rapportages worden opgesteld?