motie: een veilige bus zonder tariefsverhoging

Het OV bureau wil binnenkort een besluit  nemen over een voorstel van QBuzz omtrent het vergroten van de sociale veiligheid op de bussen. Onderdeel van het voorstel is het verhogen van de prijs van de Eurokaartjes. GroenLinks vindt die verhoging veel te fors, en diende daarom met SP e.a. een motie in voor een veilige bus zónder tariefsverhoging.

Een maximaal benutten van het  openbaar vervoer is van groot belang. En mede daarom moeten de tarieven laag gehouden worden. Sociale veiligheid op de bus staat op onacceptabele wijze onder druk. Het OV-bureau komt binnenkort met meer maatregelen om de veiligheid te vergroten en dit Q-Buzz voorstel loopt daarop vooruit. Het verhogen van het tarief van de eurokaartjes met 25 – 50 % werpt een drempel op voor mensen met een kleine beurs en voor incidentele gebruikers van het openbaar vervoer.

Cash-op-de bus kan ook terug gedrongen worden door pin-(contactloos) betalen, kaartjesautomaten en losse verkoop, internetverkoop en veiligheid verder versterkt kan worden door technische maatregelen waardoor mogelijk Eurokaartjes niet duurder hoeven te worden.

Besluitvorming over het nu voorgestelde maatregelenpakket moet worden uitgesteld tot een totaaloverzicht van te ondernemen acties door het ov-bureau beschikbaar is.

Een reactie op de voorstellen van het OV Consumentenplatform (dd 18-01-2017 aan het db ov-bureau)  dient daar dan in  te worden opgenomen.

De Gedeputeerde gaf een uitgebreide uitleg over de verschillende maatregelen.

Daarop is besloten de motie in te trekken en de voortgang te blijven volgen.