Niet namens Sam Pormes

Sam Pormes begrijpt er niets van. ‘Het moet niet gekker worden. JA21 is de partij van onder meer Annebel Nanninga, die een ronduit antisemitisch curriculum heeft. Lees haar berichten op Facebook erop na. Schande dat iemand uit deze hoek nu de kranslegging doet namens onze statenleden. Behalve namens mij dan, want ik heb me in een brief aan mijn collega-statenleden ervan gedistantieerd, net als drie andere statenleden van SP en PvdD.’   

Uit deze brief: “Op 4 mei gaat de historicus Hans Goedkoop op verzoek van het Nationaal  Comité 4 en 5 mei een voordracht houden. Zijn toespraak ‘Wat niet mag’ gaat over het belang van de rechtstaat. Hij citeert advocaat en kampoverlevende Abel Herzberg: ‘Soms recht, een beetje recht, dat is geen recht’. Goedkoop vindt dit een ongewenste ontwikkeling. Hij wijst daarbij op het steeds meer ter discussie stellen van de autoriteit van de rechterlijke macht, maar ook van medici, wetenschappers, journalisten en politici.”

Relatie met Oekraïne

Pormes vervolgt: ‘De dodenherdenking is meer dan alleen een kranslegging en twee minuten stilte. Het gaat ook om het versterken van samenhang met 5 mei. Aandacht aan de onvrijheid die overal in de wereld nog aanwezig is. Juist nu met de oorlog in Oekraïne beseffen wij dat dit een potentieel gevaar vormt voor onze vrijheid. 

‘Afgelopen zaterdag stond in het DvhN een uitstekend opiniestuk van de CvK van Groningen, René Paas. Hij verzorgt woensdag de toespraak tijdens de nationale Herdenking in Groningen en verbindt dit met beelden van kapot gebombardeerde Oekraïense steden. Evenals Henk Nijmeijer, Statenlid van Drenthe, wees hij op de vijf miljoen vluchtelingen die hun toevlucht hebben gezocht in de Europese landen. Hoe hartverwarmend dit is. En dat ook de Provincie Drenthe wil bijdragen naar mogelijkheden voor de opvang van vluchtelingen. In zijn opiniestuk onderstreept Paas het belang van de gastvrijheid en dat het niet alleen gaat om Oekraïners maar ook om de tienduizenden anderen die gevlucht zijn voor oorlog en vervolging.’

Woorden doen ertoe

Pormes’ brief staat hier bij stil: “Wij staan voor hen borg, omdat we ons hebben verbonden aan Grondwet Artikel 14 (1) van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: Een ieder heeft het recht in andere landen asiel te vragen en te genieten tegen vervolging. In internationale verdragen, vooral het Vluchtelingenverdrag van 1951, is het recht op asiel verder uitgewerkt.”

‘Woorden doen er toe’, vindt Pormes. ‘Kort geleden zag ik op Nieuwsuur een reportage met de 91 jarige Irene Butter. Voor haar lijkt een groot deel van de geschiedenis zich te herhalen. 

Ze overleefde op het nippertje de Holocaust en zei: “We hebben niet geleerd de vernietiging van mensenlevens te voorkomen. We weten niet hoe we dit moeten veranderen; dit is erg deprimerend. Als mensen niet aan de zijlijn blijven staan, als ze dingen zien die verkeerd zijn en onrechtvaardig, zouden die dingen zich misschien niet herhalen.”

Streep trekken

Haar uitspraken sterken Pormes om een streep te trekken, want daar gaat het om als wij herdenken en de vrijheid vieren. ‘Helaas zijn niet alle partijen In de Staten van Drenthe zich hiervan bewust. Zo wenst JA21 zich te onttrekken aan de Grondwet en internationale verdragen.’ 

Zowel Goedkoop als Paas actualiseren de betekenis van herdenking voor ons allemaal.

Zij brengen een diepere laag aan 4 en 5 mei. ‘Het is dan ook een verkeerd signaal om de heer Rob Camies van JA21 aan te wijzen om een krans te leggen namens de Provincie Drenthe, dus ook namens ons. JA21 heeft hier niets te zoeken, gezien haar abjecte standpunten over onze Grondwet. Heel betreurenswaardig.’