De Reest, grensrivier tussen Overijssel en Drenthe, is een unieke hoogveenbeek die door een fraai cultuurlandschap loopt waar natuur en voedselproductie elkaar afwisselen. In het beekdal komen de problemen rondom klimaat, biodiversiteit, water en stikstof samen.

De Statenfracties van GroenLinks in Overijssel en Drenthe pleiten daarom voor een integrale aanpak in het gebied om de problemen in relatie met elkaar op te lossen en zo het Reestdal toekomstbestendig te maken voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden, naast uiteraard cultuur en natuur.

"Nijvere Noabers rond de Reest" luidt de titel van onze voorzet tot een nieuwe regiodeal voor landbouw en natuur. Deze visie hebben we afgelopen vrijdag gepresenteerd bij de Reest in Oud Avereest op het 'Bruggetje van Bartje', de brug die Overijssel en Drenthe met elkaar verbindt. Onder andere Cees Zoon, van de fractie Water Natuurlijk van waterschap Drents Overijsselse Delta, gaf een reflectie op onze visie.

Door het gebied ‘van onderop’ de nodige impulsen te geven, bijvoorbeeld via een Burgerberaad, ontstaat een gedragen plan dat onder regie van waterschap Drents Overijsselse Delta tot uitwerking kan worden gebracht.