GroenLinks Drenthe heeft al eerder haar zorgen geuit rond de oliewinning in Schoonebeek. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) liet eind 2021 plotseling weten dat zij deze oliewinning rondom Schoonebeek willen verkopen. Begin 2022 volgde het bericht dat de NAM de injectie van verontreinigd afvalwater in de Twentse bodem wil beëindigen en naar Drenthe wil verplaatsen. De ogen waren gericht op de lege Drentse gasvelden in Dalen, Oosterhesselen en Schoonebeek. Daar lopen nu allerlei onderzoeken naar, zoals de milieu en effectrapportage. Inmiddels is alleen Schoonebeek nog in beeld als geschikte locatie. Dit terwijl de NAM in de zomer van 2021 nog onterecht liet weten dat het bij de beoogde waterinjectie in Drenthe de waterinjectie niet wordt verplaatst van Twente naar Zuidoost-Drenthe, maar dat het ging om extra capaciteit. Ook was er volgens de NAM toen geen sprake van milieuschade in Twente.

De NAM pompte al zeker sinds 2014 regelmatig een grotere hoeveelheid tolueen de bodem Twente in dan volgens de vergunning is toegestaan. Dit geeft de NAM nu na vele jaren toe. De NAM wilde onlangs in een inmiddels weer ingetrokken vergunningaanvraag een aantal parameters voor giftige stoffen in het afvalwater samenvoegen. Op papier leek hier weinig mis mee. Echter deze plannen bleek dat de NAM de voorwaarden wilde oprekken. Door het plan van meerdere stoffen samen te voegen en voortaan in gemiddelden uit te drukken, zou het bedrijf onverwachte uitschieters zoals nu met tolueen, in rapporten en statistieken uitschakelen of afvlakken.

GroenLinks Statenlid Elke Slagt-Tichelman stelde vragen aan de bestuurders van Drenthe hierover. Zij vroeg naar de visie van de bestuurders aangaande de tegenstelling tussen de toelichtingen, de transparantie van de berichtgeving en het niet tijdig informeren van de tolueenoverschrijdingen van de NAM. Graag wil de fractie informatie wat de oplossing dan in Drenthe gaat worden in de toekomst betreft de stof tolueen.

De fractie wil ook graag een overzicht wat de CO2-footprint van de oliewinning in Schoonebeek is in relatie tot de CO2-footprint van Drenthe. Is het in Drenthe tijd om nee te schudden in plaats van ja-knikken als het om oliewinning gaat? Uit klimaatoverwegingen is het toch echt tijd om af te stappen van fossiele energie. Bovendien vraagt de manier waarop de olie gewonnen wordt in Drenthe, door stoominjectie, ook heel veel energie. Tegelijkertijd is er het afvalstoffen probleem. In Twente willen ze dat terecht nu niet meer. De fractie vraagt ook aan de bestuurders van Drenthe een afweging  op de punten klimaat, milieu en inwoners. De fractie ziet het liefst dat de bestuurders van Drenthe erbij de betrokken overheden en bij de NAM op aandringen om de oliewinning in Drenthe te stoppen en een plan te maken om over te gaan op afbouwen.