Sommige leden van Provinciale Staten leken hun schouders op te halen over de aardbeving, net over de grens in de Duitse plaats Emlichheim. Die beving was 'maar' 2.1 op de schaal van Richter, terwijl de winning van olie en gas 'pas' bij 3.0 onmiddellijk stilgelegd moet worden. Bovendien wezen ze erop dat er aan Duitse en Nederlandse zijde van de grens geen schadegevallen zijn gemeld. Ewoud liet duidelijk merken dat hij moeite had met die houding. “Je zult er maar wonen! We willen niet Groningen achterna gaan. Het begon daar in de jaren negentig met wat bevingen van 1 op de schaal van Richter, dat ging al snel naar de 2, en voor de zwaarste beving in Huizinge in 2012 waren er al meerdere bevingen van meer dan 3 op de schaal van Richter geweest. We willen toch niet dat Drenthe het tweede Groningen wordt?!”

Hoewel veel Statenleden hun zorgen uitspraken over de aardbeving, was er volgens Ewoud niemand die 'de grote olifant in de kamer' besprak. “We moeten stoppen met de winning van olie en gas. Dat zegt ook het Internationale Energieagentschap IEA, dat heeft opgeroepen om geen nieuwe fossiele projecten meer op te starten. Dus laten we gewoon heel snel stoppen met die onzin.”

Gedeputeerde Henk Jumelet was het met Ewoud eens dat Drenthe niet het tweede Groningen moet worden. Opvallend was dat de gedeputeerde tijdens het debat zei dat de aardbeving het gevolg is van de aardgaswinning aan de Duitse kant van de grens. Dat is nog helemaal niet zeker. De beving vond plaats op een diepte van drieduizend meter. De Duitse firma Wintershall Dea wint olie in het gebied van de beving op een diepte van achthonderd meter. Aan de Nederlandse kant van de grens is wel op drieduizend meter diepte brandstof gewonnen. Daar zit een bijna leeg gasveld van de NAM.