Met het lezen van de beantwoording van de vragen kan het er op duiden dat NAM grote problemen heeft. Zij moest naar aanleiding van de situatie in Twente al haar putten checken op de wijze van monitoring. De fractie van GroenLinks Drenthe vroeg aan de provincie eind 2020 al te komen met een heldere zienswijze voor de milieueffectrapportage van de plannen van de NAM om ook afvalwater te injecteren in lege gasvelden in Zuidoost-Drenthe. Nu de injectie in Twente deels is stopgezet zijn we als Drenthe aan de beurt. Elke Slagt-Tichelman geeft aan dat zij de veiligheid voor natuur, landbouw en inwoners erg belangrijk vindt. Injecties in Twente en net over de grens in Duitsland hebben al de nodige milieuschade en onrust teweeggebracht. Net over de grens in Duitsland is de oliewinning stopgezet. Maar ook daar is de onrust niet weg, zeker niet nadat eind augustus 2020 waterlekkage werd waargenomen bij de stil gelegde put EM51.

De landelijke schriftelijke vragen van GroenLinks vragen gingen ook over de problemen in het Drentse Schoonebeek, bij de injectie van gas-afvalwater. Verontrustend is dat er wellicht ook zoutkruip in Drenthe bij een put aan de orde is.