Record aantal bezoekers bij provinciale ledenvergadering

Zaterdag 18 januari bezocht een record aantal GroenLinksers de ledenvergadering van GroenLinks Drenthe. In Kunstplaza Schurer in Assen kwamen maar liefst zestig bezoekers bijeen. Zij konden waarnemen en meepraten over hoe GroenLinks zich landelijk én provinciaal ontwikkelt als Brede Beweging. En luisteren naar en debatteren met onze Statenfractie. Na de lunch laafden ze zich aan het Klimaatcollege van Bas Eickhout.

 

Hart is groen en zit links

Landelijk bestuurslid Gepke van Gaal schetste de landelijke ontwikkelingen binnen GroenLinks. ‘ De campagne is voor ons de motor voor verandering. We professionaliseren en willen verder groeien. Nieuwe leden vinden en die binden en activeren. Ons hart is groen en zit links: surfend op de Groene Golf boetseren we een clubgevoel. Drie verkiezingen op een rij waren we succesvol. We zijn de grootste links-progressieve partij. Om GroenLinks kom je niet meer heen. Dit succes willen we vasthouden en verder uitbouwen. Hiervoor organiseren we overal in het land debatten over zeer uiteenlopende thema’s, die onze leden deels zelf hebben bepaald. Dit vormt een waardevolle input voor ons landelijke verkiezingsprogramma.’ Als dit geen Beweging is….

Stikstof: gebiedsgerichte aanpak

De Statenfractie schetste waar ze het afgelopen half jaar mee bezig is geweest. ‘We zijn nu een half jaar onderweg en hebben veel energie gestoken in teambuilding’, aldus vicefractievoorzitter Elke Slagt-Tichelman. ‘Een viermansfractie is nieuw, het is voor de meesten van ons wennen aan het politieke spel, zeker nu we in het College zitten. Maar we hebben er zin in en zoeken balans tussen deelname aan het bestuur en dualisme.’

Het belangrijkste dossier is momenteel dat van de stikstofproblematiek. ‘We bevinden ons in een hevige dynamiek tussen Den Haag en het veld, denk aan de boeren en de bouwers. Het wachten is nu op waar Den Haag mee komt en dan kunnen we aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak van de problemen.’

Volle tekentafel

Deelnemen aan het provinciaal bestuur betekent invloed hebben. Vaak gebeurt dit onzichtbaar, achter de schermen. Dat geldt niet alleen voor het stikstofprobleem, maar ook voor bijvoorbeeld het idee om de N34 (deels) te verdubbelen. ‘In het College akkoord is afgesproken dat er een onderzoek komt. Maar ons standpunt is duidelijk: onze fractie is tegen verdubbeling. Het wachten is nu op de variantenstudies. Ik verwacht dat de uitkomst van de milieueffectrapportage de verdubbeling onmogelijk zal maken, zeker tegen de achtergrond van de stikstofproblematiek.’

Vanuit de zaal klonk de roep om aandacht voor de N34. De Statenfractie staat uiteraard open om met raadsleden en overige betrokkenen van de betreffende gemeenten in gesprek te gaan: samen bereik je meer dan alleen.

En dan is er nog het Regionale Mobiliteitsplan, met een langetermijnvisie op mobiliteit. In het kader van het Klimaatakkoord stelt de provincie zo’n plan op. Met als doel: minder CO2 uitstoot.

Gedeputeerde Hans Kuipers meldde dat er veel op de tekentafel ligt. ‘Een sociale agenda, een plan voor klimaatadaptatie, een investeringsagenda. Komend voorjaar komen die naar buiten. Het wordt een boeiend jaar voor Drenthe en natuurlijk ook voor ons.’

Energie campagnes vasthouden

Ten slotte presenteerde campagneleider André Staas de ideeën en plannen van GroenLinks Drenthe over de ontwikkeling van de “Brede Beweging”. ‘De energie, die is losgekomen bij de campagnes van de afgelopen paar jaar willen we vasthouden. We willen altijd en overal zichtbaar zijn. In de fracties, huis-aan-huis, op de sociale media. En ook tijdens evenementen, zoals vandaag met het Klimaatcollege. Het tij zit mee: de Groene Golf neemt ons mee in heel Europa. GroenLinks Drenthe wil functioneren als “shared service center” voor de lokale afdelingen. We ontwikkelen ideeën, bouwen netwerken en ondersteunen de lokale afdelingen. Het vinden en binden van leden is daarbij belangrijk, net als het activeren. Evenementen, huis-aan-huis en digitale media zijn en blijven belangrijke middelen om zichtbaar te zijn. Hoe beter besturen en fracties samenwerken, hoe verder we springen. We hebben een aantal leuke evenementen in het vat.’