Schriftelijke vragen Oppervlaktewater

Onderstaand de aanvullende vragen tav Oppervlaktewater in Drenthe.

Op 4 november 2016 stelden wij schriftelijke vragen over de kwaliteit van het oppervlaktewater in Drenthe, die door GS zijn beantwoord op 7 december 2016. Naar aanleiding van die beantwoording, en het recent verschenen rapport “Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe – Veel bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen” [1], hebben wij de volgende aanvullende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

I.Komen de meetgegevens van WECF Nederland overeen met de gegevens die bij u bekend zijn? Zo nee, op welke punten niet en hoe is dat verschil volgens u te verklaren?

II.Onderschrijft u de conclusies van WECF Nederland (p. 36)? Zo nee, waarom niet?

III.Kunt u gemotiveerd aangeven of u bereid bent de maatregelen die WECF Nederland voorstelt (p. 42) uit te voeren?