Tot nu toe heeft de Sociale Agenda 32 projecten opgeleverd. Projecten, die bijdragen aan een de brede welvaart in Drenthe. Voor de komende jaren zijn er drie nieuwe speerpunten: kansengelijkheid, positieve gezondheid, en bewonersparticipatie op gebied van wonen en leefbaarheid. Hier kan GroenLinks zich helemaal in vinden. 

Een voorbeeld van de projecten is het realiseren van twee Odensehuizen (een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten) in Meppel en Havelte. GroenLinks vindt dit een mooi resultaat, de zorg en opvang van onze ouderen verdienen nu en in de toekomst alle aandacht.

Een ander resultaat is dat vanuit deze agenda ervoor gezorgd is dat de nieuwsberichten van RTV Drenthe tot 2023 van ondertiteling worden voorzien. Ria Haan heeft hier in begin 2020 al aandacht voor gevraagd en we zijn blij dat dit voorlopig gerealiseerd is.

In het werkplan wordt veel aandacht besteed aan wonen voor ouderen. GroenLinks vraagt ook actie op het gebied van de woningnood voor jongeren. Hans Kuipers geeft aan bij het onderdeel wonen, te kijken naar woningen voor jong en oud.

Voor projecten, die succesvol uitgevoerd zijn, vraagt onze GroenLinks fractie hoe deze projecten elders in de Provincie Drenthe uitgevoerd kunnen gaan worden. Succesprojecten zijn het waard om meer inwoners te bereiken. Wij krijgen de toezegging dat dit zeker het geval zal zijn.

Deze Sociale Agenda loopt volgend jaar af en zoals in het werkplan vermeld is, zijn de maatschappelijke opgaves in Drenthe niet in 2023 opgelost.  GroenLinks vindt het noodzakelijk dat deze agenda een vervolg heeft in de toekomst. Bij de behandeling van de voorjaarsnota zullen we hierop aandringen.