De opkomst was bescheiden, maar iedereen ging met een voldaan gevoel naar huis. Er was als begin een levendige uitwisseling tussen gedeputeerde Hans Kuipers en de aanwezigen onder andere over de Sociale Agenda: een successtuk van de GroenLinks Statenfractie en gedeputeerde gericht op positieve gezondheid en preventie van obesitas met de focus op jongeren. Ook de Woonvisie kwam aan de orde, waarin met een aantal provinciale projecten het wonen in Drenthe beter wordt vooral voor mensen op 130% van het minimum. Er wordt vooral gemikt op Levensloopbestendig Wonen en er is ook bijvoorbeeld een project gericht op goede matrassen voor mensen met een kleine portemonnee en het delen van grasmaaiers en andere werktuigen. Via de vraag welke gemeenten gebruik maken van deze subsidies werd duidelijk dat er behoefte is aan een volledige sociale kaart van Drenthe.

Daarna vertelde Ewoud Bos, voorzitter van de Statenfractie over de energietransitie. De regie daarvan wordt door de provincie stevig opgepakt. Er wordt ook gediscussieerd over “groen” gas en groene waterstof. Dat laatste lijkt vooral geschikt om te gebruiken bij bedrijven en de scheepvaart, maar niet voor mobiliteit en huishoudens.

Michiel van de Kasteelen vertelde over stikstof en de bollenteelt. Vooral in Westerveld is sterk actie gevoerd tegen bestrijdingsmiddelen. Het bewonersinitiatief telt al 800 deelnemers. Er is een 10-puntenplan opgesteld waaraan boeren deelnemen die een ander systeem willen gebruiken. Rudie Wijma van Midden-Drenthe, waar het probleem ook speelt, maakte duidelijk dat een teelt  zonder bestrijdingsmiddelen zeker wel kan, maar dat boeren alleen overstappen als ze ertoe worden gedwongen.

Als laatsten kwamen André Staas, de provinciale campagneleider, en Sam Pormes, Statenlid, aan het woord over de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023. In september gaat die van start met een grote rol voor de afdelingen. De bedoeling is dat zij allemaal een leuk event organiseren waar zoveel mogelijk GroenLinksers aanwezig zijn.

Hopelijk is het volledige kader van de Drentse politiek en het bestuur bij de volgende 'Hoi en Moi' bijeenkomst aanwezig. Het is een prima manier om van elkaar te horen en elkaar te steunen waar dat kan.