Boeren in de buurt van natuurgebied Fochteloërveen mogen van de provincie toch aan de slag met hun eigen plannen om de stikstofuitstoot te verminderen. GroenLinks Drenthe is blij dat het College van Gedeputeerde Staten van gedachte veranderd is.

Ewoud Bos vroeg het college in de Statenvergadering van december om eigen ideeën van boeren voor het verminderen van hun stikstofuitstoot te ondersteunen. Hij kreeg toen te horen dat dit erg lastig is. En dat terwijl hij meerdere redenen had voor zijn oproep. Een daarvan is dat boeren liever eigen initiatieven uitvoeren, dan plannen die hen opgelegd worden. Ook verwachten we dat deze initiatieven sneller uitgevoerd kunnen worden. En als de provincie met de boeren in gesprek gaat over de manier waarop hun plan uitgewerkt wordt, kan het een ‘no-regret’-initiatief worden. Zo noemen we maatregelen waar je geen spijt van krijgt in de verdere uitvoering van beleid.

De boeren uit Veenhuizen deden de provincie in november een voorstel. Ze wilden onder meer een melkveehouderij verplaatsen zodat die verder van natuurgebied Fochteloërveen komt te liggen. Ook willen enkele boeren overstappen van melkveehouderij naar akkerbouw en dachten ze aan een bufferzone bij het natuurgebied. Landbouw- en stikstofgedeputeerde Jisse Otter vond het maar lastig. En dat herhaalde hij in de Statenvergadering van december. Hij wees onder meer op onzeker beleid vanuit het Rijk en het ontbreken van geld.

Maar gisteren verscheen ineens een nieuw bericht op RTV Drenthe.

Gedeputeerde Jisse Otter van landbouw zegt daarin dat hij blij is dat de boeren niet op beleid uit Den Haag wachten. Hij denkt dat zowel de provincie als de beleidsmakers in Den Haag kunnen leren van het initiatief van de Veenhuizer boeren. Daar sluiten we ons van harte bij aan.