Woensdag 10 januari is het zover: een belangrijk debat over de toekomst van de bollenteelt in Drenthe. Gezamenlijk met onze links-progressieve partners van SP, PvdD, Lijst Pormes, PvdA, Volt en D66 hebben we dit onderwerp geagendeerd.

De polarisatie rondom dit onderwerp lijkt alleen maar toe te nemen. Daarom wil GroenLinks een hoopvol alternatief bieden. Alle inwoners, ook lelietelers, hebben belang bij een gezonde en groene toekomst. Het college zou lelietelers moeten helpen met alternatieven. Landbouwgif of gewasbeschermingsmiddelen, hoe je het ook wilt noemen, kan enorm schadelijk zijn.

Dat het college niet aanstuurt op een algeheel verbod is wat ons betreft onacceptabel. Geen enkele inwoner heeft belang bij meer risico op Parkinson, ook de achterban van de BBB niet. Dat moet anders. Het is verbazingwekkend dat het college niet aanstuurt op een algeheel verbod. De gezondheid van onze inwoners is niet links of rechts, maar iets waar elk verantwoordelijk college voor zou moeten staan. Wij willen het college oproepen om dat alsnog te doen.

GroenLinks zal ook woensdag blijven staan voor de gezondheid van al onze inwoners. Met een gezonde manier van telen kan het anders. Voor alle inwoners van Drenthe.