Digitale Vouchers

Digitalisering is niet weg te denken in de huidige tijd en het is van groot belang dat onze Drentse ondernemers zich hierin verder ontwikkelen.Tijdens de Corona pandemie is al gebleken dat veel ondernemers extra stappen hebben ondernomen in de digitale ontwikkelingen, zoals website, pinkassa’s en digitale kaartverkoop. Het is dan ook belangrijk dat deze ontwikkelingen worden voortgezet. De Gedeputeerde Staten (GS) reserveert € 600.000 voor deze vouchers en kan daarmee 225 tot 250 ondernemers ondersteunen. GroenLinks vindt het een goed idee dat de Provincie Drenthe ondernemers met deze digitale voucher  wil aanmoedigen om zich te ontwikkelen op het gebied van digitalisering.

EK Wielrennen

De Provincie Drenthe wil  het EK Wegwielrennen in 2023 in Drenthe organiseren. Het EK Wegwielrennen is een 5-daags internationaal topsportevenement, dat plaatsvindt van 13 tot 17 september 2023. GroenLinks ondersteunt het initiatief om topsportevenementen te organiseren en zeker op het gebied van wielrennen. Wij vragen daarbij wel aandacht voor de breedtesport en de daarbij behorende stimulering van gezondheid. 

Verder wil GroenLinks dat men zo veel mogelijk op de fiets naar dit evenement gaat en verzoekt GS om te zorgen voor voldoende fietsparkeerplaatsen. 

Wij vragen ons af of dit evenement opgenomen is in het beleid van Drenthe Beweegt en SportDrenthe. Daarbij kan gedacht worden aan jongeren, scholen en ouderen. Kortom wij willen graag weten hoe het stimuleren van bewegen verder uitgewerkt wordt.

Maatregelen tegen energiearmoede

Ons Statenlid Ewoud Bos heeft al vaker aangegeven dat het belangrijk is dat huizenbezitters, met een laag inkomen, geholpen moeten worden bij het isoleren van hun woning. In het Drents Parlement hebben we 10 november 2021 de motie Onderzoek aanvullende maatregelen tegengaan energiearmoede aangenomen.

GS komt nu met een subsidievoorstel. De subsidieregeling voorziet in de kosten voor spouwmuur- en vloerisolatie. Deze maatregelen zijn eenvoudig uitvoerbaar en zorgen voor minder warmteverlies. Gemiddeld zijn de kosten per woning € 2.500,--. Voor € 1.000.000,-- kunnen vierhonderd woningen geïsoleerd worden. Na aanvraag wordt na uitvoering van de werkzaamheden het subsidiebedrag uitgekeerd aan het bedrijf die de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Zo worden woningeigenaren volledig ontzorgd en begeleid, hebben zij garantie dat de werkzaamheden worden uitgevoerd en hoeven zij niet zelf te betalen. GroenLinks ondersteunt dit subsidievoorstel.

Zandwinning Huttenheugte

GS heeft met Central Parcs afgesproken om 425.00 m3 zand af te graven bij de Huttenheugte om te gebruiken voor de projecten Klijndijk en Emmerschans. Nu blijkt dat voor deze projecten minder zand nodig is. Dit levert een verliespost van bijna 1,7 miljoen euro op.

GroenLinks vindt dat dit project geen schoonheidsprijs verdient, maar GS heeft duidelijk gereflecteerd en het Drents Parlement geïnformeerd en houdt ons op de hoogte. Wat GroenLinks betreft hoeven we hier verder in Provinciale Staten niet meer over te vergaderen.